måndag 6 juni 2016

"ค่าของคน " ความหวังและอนาคตของประเทศไทย ฝากไว้กับพวกคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้มีความคิดที่สร้างสรรค์ก้าวตามยุคสมัยมีความรับผิดชอบต่อสังคม.. ..

matichononline
ฮือฮา!! บัณฑิตวิศวะฯ ม.อุบลฯ สมัครเป็น รปภ. เผยอยากเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต ความอดทน ที่พ่อทำมากว่า 25 ปี


บัณฑิต วิศวะฯ ม.อุบลฯ นายอนวรรษ ดำพะธิก สมัครเข้าทำงานเป็น รปภ. เหมือนพ่อ อยากเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต ความอดทน ที่พ่อทำงานมากว่า25 ปี

(หมายเหตุ-" ค่าของคน" ไม่ได้วัดกันที่ชาติตระกูลสูงส่ง   ฐานะร่ำรวย  มียศถาบรรดาศักดิ์
แต่พิสูจน์ได้จากผลงานและการกระทำ  ที่มาจากจิตสำนึกที่ดี  มีวุฒิภาวะ มีแนวคิดที่สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อตัวเองและครอบครัว   เคารพกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคมส่วนรวม  ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน)
ขอแสดงความยินดีและด้วยจิตคารวะมายังครอบครัว "ดำพะธิก" ที่ปลูกฝังอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีคุณภาพให้แก่สังคมไทย  )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar