söndag 5 juni 2016

Chaturon Chaisang.....บรรยายด้วยภาพ

 . 
สูตรอนาคตประเทศไทย 
(หมายเหตุ - ฝากถึงคุณ"Chaturon Chaisang" ผู้มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและความถูกต้องยุติธรรม   คุณได้พิสูจน์ตัวเองมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ย่อท้อหวั่นไหวกับอำนาจนอกระบบใดๆ  มีแนวคิดก้าวทันยุคทันสมัยมีความเป็นสากล   สามารถปรับตัวให้อยู่ได้กับสถานการณ์วิกฤติอันเลวร้ายได้ ที่สำคัญเข้าใจลึกซึ้งถึงระบบระบอบการปกครองที่พิสดารพันลึกของไทย  คุณเป็นนักการเมืองที่ไม่ทรยศต่ออาชีพของตัวเองยืนอยู่เคียงข้างประชาชนไม่เปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยและสังคมไทยต้องการคนมีคุณภาพอย่างคุณอีกจำนวนมาก   เพื่อช่วยสร้างคนมาพัฒนาสังคมนำพาประเทศไทยเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ( คิดว่าคงอีกนาน??? เพราะตัวแปรสำคัญขึ้นอยู่กับความต้องการและการตื่นตัวของอนุชนคนรุ่นใหม่ว่าอยากได้สังคมแบบไหนในอนาคต??? )
ในประเทศที่ปกครองด้วยระประชาธิปไตย  การเมืองคือการเมือง  มีนักการเมืองอาชีพสังกัดพรรคการเมืองแต่ละพรรค  (ไม่มีหมอ พยาบาล นายทุน มาเฟียผู้มีอิทธิพล  ขุนศึก  นายพล นายพัน  ข้าราชการ หรือ นักแสดงปาหี่ มาลงสมัครในนามนักการเมืองหรือพวกปาร์ตี้ลิสในพรรค  ไม่มีการใช้เงินซื้อตำแหน่ง  ซื้อเสียง ไม่มีนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลผูกขาดเป็นเจ้าของพรรคกาเมืองหรือเป็นหัวหน้าพรรคกาเมือง ) นักการเมืองทุกพรรคต้องมีประสพการณ์มีผลงานมีความรู้ความสามารถทำงานรับใช้สังคมปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ   มีพฤติกรรมโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้   ทหารไม่มีการทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐ   นี่คือสังคมในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง  ประชาชนคือผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกให้พรรคการเมืองใดเข้าไปบริหารประเทศทำการบริหารปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชน ถ้าบริหารไม่ดีครั้งต่อไปประชาชนก็ไม่เลือกให้เป็นรัฐบาล
ดังนั้นวันนี้ต้องมาช่วยกันทำหน้าที่ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนคน  เพื่อเป็นสร้างชาติ  บอกความจริงให้ความรู้เป็นแสงสว่างนำทางให้กับพี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติได้รู้ได้เข้าใจปัญหาก้าวทันสถานการณ์บ้านเมือง   มีสติเกิดปัญญาพิจารณาหาทางออกช่วยตัวเองหลุดพ้นออกจาก"กะลาครอบ" ออกเป็นไทจากสังคมทาสยุคใหม่ของพวกเผด็จการทรราชที่ชี้นำสังคมไทยมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน  )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar