fredag 3 juni 2016

เกษียร เตชะพีระ ตัดเกรด-แจก F รัฐธรรมนูญมีชัย


เกษียร เตชะพีระ ปฏิบัติตามคำแนะนำของมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่ให้ไปอ่านร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก่อนมาวิจารณ์ โดยหลังจากอ่านจบรวมบทเฉพาะกาลเกษียรตัดเกรดให้ F โดยการอภิปรายของเกษียร แบ่งเป็น 4 เรื่อง
1) มองยาว โยงกับสิบปีของวิกฤตการเมืองไทย เป็นสิบปีของความพยายามเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไม่ประชาธิปไตย 
2) มองลึก เชื่อมโยงกับแนวคิดประชาธิปไตยแบบไทยๆ 
3) มองเป็นระบบ เชื่อมโยงกับระเบียบอำนาจที่ คสช. พยายามสร้างขึ้นในสองปีที่ผ่านมา อยู่ในคำว่า ปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐานทางจริยธรรม และ 
4) มองไปข้างหน้า


ตี ความคำพูด 'ประยุทธ์' เรื่องพร้อมเลื่อน หากศาลรธน.ตีความ กม.ประชามติ ขัดรัฐธรรมนูญนั้น มีเพียงว่า หากจำเป็นก็ต้องเลื่อนออกไป และก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กกต.…


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar