torsdag 2 juni 2016

Somsak Jeamteerasakul.....คนนี้ใครหว่า ถอดยศ พ.อ. "ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสํานัก" จะใช่พระบรมฯกวาดล้างอีกไหมเนี่ย?


 
 
คนนี้ใครหว่า ถอดยศ พ.อ. "ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสํานัก" จะใช่พระบรมฯกวาดล้างอีกไหมเนี่ย?
 
Somsak Jeamteerasakul
คน นี้ใครหว่า? "พันเอก สรัศวิน โพธิทอง" ได้รับการ "โปรดเกล้าฯ" ให้ถอดยศ เพราะ "กระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผิดราชสวัสดิ์และขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสํานัก"
สำนวนเหมือนการไล่ออก-ถอดยศคนในวังของพระบรมฯในระยะหลังๆ แต่ผมยังเสิร์ชไม่เจอว่า คุณ "สรัศวิน" ผู้นี้ เกี่ยวข้องกับวังพระบรมฯหรือไม่-อย่างไร แต่ก็ยังรู้สึกว่าน่าจะใช่นะ ในหลวงอยู่ที่ศิริราชมานาน ยกเว้นแต่ว่าคนนี้จะเป็นหนึ่งในทีมที่คอยเฝ้าในหลวงที่ศิริราช? ก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องทำผิดร้ายแรงขนาดนั้น อีก "วัง" หรืออีกกรณีนึง คือทำผิดกับฟ้าหญิงจุฬาภรณ์? คือที่เป็นได้จริงๆน่าจะ ๒ กรณี ไม่พระบรมฯก็ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ แต่โอกาสจะเป็นเรื่องพระบรมฯน่าจะสูงกว่า (ในกรณีวังอื่นๆ ถ้าจะลงโทษอะไร อาจจะโยกย้ายหรือกระทั่งให้ออก แต่ "เล่นแรงๆ" แบบนี้ ถอดยศเลยนี่ ที่ผ่านมาก็เห็นมีแต่วังพระบรมฯ - อย่างที่รู้ๆกันว่า "แรง" กว่านี้ก็มี พวกกลุ่มหมอหยองเป็นต้น)
ดูข่าวที่นี่ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/700798

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar