lördag 4 juni 2016

Chaturon Chaisang......‘ประชามติ’ : ใครกันแน่ที่บิดเบือน ?

Chaturon Chaisang's photo. 
  ‘ประชามติ’ : ใครกันแน่ที่บิดเบือน ?   ที่ประธานกรธ.บอกว่าการจะเลื่อนวันลงประชามติก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและ อุปสรรคเช่น เกิดสงครามโลกนั้น ผมกลับเห็นแย้งว่าแม้เกิดสงครามโลก แต่ถ้าประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมสงครามก็ไม่จำเป็นต้องเลื่อนวันลงประชามติ ไม่ใช่เขารบกันอยู่ที่อื่นแล้วเมืองไทยก็เลยไม่ต้องให้ประชาชนตัดสินอนาคต ของประเทศเรื่อยไส่วนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังมีประเด็นที่อาจทำให้ต้องเลื่อนวันลง ประชามติอยู่เหมือนกัน กล่าวคือ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยล่าช้า แต่เห็นปัญหาและวินิจ...
คลิกอ่านต่อ-See More

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar