lördag 4 juni 2016

สำนัก พิมพ์ฟ้าเดียวกันจัดเสวนาหัวข้อ "รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน" ในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ "รัฐธรรมนูญ"…


สำนัก พิมพ์ฟ้าเดียวกันจัดเสวนาหัวข้อ "รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน" ในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ "รัฐธรรมนูญ"…
เสวนา "รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน" ในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ "รัฐธรรมนูญ" เริ่มอภิปรายโดยปิยบุตร แสงกนกกุล สำรวจแนวคิดอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญไทยทำไมฉีกง่าย และกรณีศึกษาเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในโลกตะวันตก สเปน: กษัตริย์ฆวน คาร์ลอส ยุติระบอบทหาร-ใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบประนีประนอม โปรตุเกส: ความร่วมมือกันของฝ่ายพลเรือนถอดทหารออกจากการเมือง และกรีซ ประชามติเลือกรูปแบบการปกครอง ดำเนินคดีผู้ก่อรัฐประหาร-เขียนมาตราต่อต้านรัฐประหารไว้ในรัฐธรรมนูญ

เปิด ตัวหนังสือ "รัฐธรรมนูญฯ" ของปิยบุตร - วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เสนอว่าปัญหาสำคัญของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของไทยปี 2475 อยู่ที่ความเป็นชั่วคราวของปฐมรัฐธรรมนูญ…
เปิด ตัวหนังสือ "รัฐธรรมนูญฯ" ของปิยบุตร - วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เสนอว่าปัญหาสำคัญของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของไทยปี 2475 อยู่ที่ความเป็นชั่วคราวของปฐมรัฐธรรมนูญ เปรียบลงประชามติรัฐธรรมนูญ เหมือนชกมวยกติกาไม่แฟร์ แต่ก็น่าขึ้นชก หากแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้ ชีวิตพ่ายแพ้ตลอดอยู่แล้ว หากชนะขอชนะครั้งเดียวพอ - สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ชี้หนังสือ "รัฐธรรมนูญฯ" เป็นประโยชน์ศึกษารัฐธรรมนูญในสังคมพูดอย่างทำอย่าง ที่มักอ้างรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด แต่ก็ถูกฉีดตลอดมา - พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ เทียบอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญญี่ปุ่น-เยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 - ภาวะชิงหุ้นส่วนระหว่างคณะราษฎรกับระบอบเก่าที่สิ้นสุดหลังรัฐประหารจอมพล สฤษดิ์

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar