onsdag 13 juni 2018

ข่าวในพระราชสำนัก: งบประมาณปีหน้า (2562) วชิราลงกรณ์ได้ภาษีราษฎรไปใช้ตามใจชอบราว 8 พันล้านบาท ถ้ารวมงบสร้างซ่อมวัง อีก 2 พันล้าน ก็เป็นราว 1 หมื่นล้านบาท อ่านรายละเอียด

Somsak Jeamteerasakul

ข่าวในพระราชสำนัก: งบประมาณปีหน้า (2562) วชิราลงกรณ์ได้ภาษีราษฎรไปใช้ตามใจชอบราว 8 พันล้านบาท ถ้ารวมงบสร้างซ่อมวัง อีก 2 พันล้าน ก็เป็นราว 1 หมื่นล้านบาท อ่านรายละเอียด

ข่าวในพระราชสำนัก: งบประมาณปีหน้า (2562) วชิราลงกรณ์ได้ภาษีราษฎรไปใช้ตามใจชอบราว 8 พันล้านบาท ถ้ารวมงบสร้างซ่อมวัง อีก 2 พันล้าน ก็เป็นราว 1 หมื่นล้านบาท
ร่างงบประมาณปีหน้า ที่ผ่านการ "รับหลักการ" จากสภาตรายาง (แบบหลับๆตื่นๆ) เมื่อไม่กี่วันก่อน ได้จัดสรรเงินราว 8 พัน - 1 หมื่นล้านบาท ให้วชิราลงกรณ์ไปควบคุมใช้จ่ายตามใจชอบ
8 พันล้าน คือ คิดจากงบส่วนที่ในเอกสารงบประมาณเรียกว่า "ส่วนราชการในพระองค์" จำนวน 6,800,000,000 (หกพันแปดร้อยล้านบาท) + กับส่วนที่ขอในนามสำนักปลัด กระทรวงกลาโหม เป็น "งบอุดหนุน" เพื่อ "สนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์" อีกราว 1.2 พันล้านบาท (1,278,970,800) รวมกันเป็น = ราว 8 พันล้านบาท (8,078,970,800)
งบที่ขอในนามกลาโหมนี้ บางส่วนคงจะใช้สำหรับ "หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์" (ปีกลายจะระบุไว้เลย ปีนี้ไม่ได้ระบุไว้) ซึ่งอันที่จริง ตามกฎหมายส่วนราชการในพระองค์ 2560 จัดอยู่ใน "ราชการในพระองค์" ด้วย ยิ่งกว่านั้น ตาม พรบ.ถวายความปลอดภัยที่ออกมาปีกลาย งานด้านถวายความปลอดภัยทั้งหมด ไม่ว่าหน่วยงานไหนเกี่ยวข้อง จะต้องขึ้นตรงต่อการวางแผนและสั่งการจากหน่วยถวายความปลอดภัยของวชิราลงกรณ์ ภายใต้การบัญชาของราชเลขานุการในพระองค์ ดังนั้น "งบอุดหนุน" ถวายความปลอดภัยที่ทำในนามกลาโหมนี้ คือนำไปดำเนินการโดยวชิราลงกรณ์เอง
ส่วนที่คิดเป็น 1 หมื่นล้าน คือ รวมงบประมาณที่ขอในนามกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ที่เรียกว่า "โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง" เพื่อ "สนับสนุนการออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน" พูดง่ายๆคือ งบฯสร้าง-ซ่อมแซม-บำรุงรักษาวังต่างๆ (ผมมีตัวอย่างรายละเอียดการใช้งบฯส่วนนี้ ซ่อม-สร้างวังวชิราลงกรณ์ในอดีตอยู่ เช่นในการเบิกงบซ่อมวังครั้งหนึ่งในปี 2557มีงบสำหรับ "ห้อง FUFU HOUSE" ["บ้านคุณฟูฟู"] เป็นเงิน 5,500 บาทด้วย เป็นต้น) งบฯส่วนนี้ สำหรับปีหน้า ราว 2 พันล้านบาท (2,276,829,000) เมื่อรวมกับ 8 พันล้านข้างต้น ก็จะเป็นราว 1 หมื่นล้าน (10,355,799,800)
(ในอดีต อาคารวังต่างๆอยู่ในการดูแลของสำนักพระราชวัง ซึ่งโดยทางการขึ้นต่อนายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน สำนักพระราชวังจัดเป็นส่วนหนึ่งของ "ราชการในพระองค์" ที่กษัตริย์มีอำนาจควบคุมสิทธิ์ขาดโดยสิ้นเชิง)
...........
หมายเหตุ:
(1) เกี่ยวกับงบราชการในพระองค์ปี 61 (ปีนี้ อนุมัติปีกลาย) ดูกระทู้ปีกลายของผม อันนี้ https://t.co/gL9bE9nAMj และอันนี้ https://t.co/NJDIwWw9VP
(2) เทียบกับงบราชการในพระองค์ปี 61 (รวมงบฯด้าน "หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย") ราว 7 พันล้านบาท ในปี 62 ที่จะถึง เป็น 8 พันล้านบาท คือเพิ่มขึ้นราว 1 พันล้านบาท
(3) งบฯปี 61 ถ้ารวมงบฯสร้าง-ซ่อมวัง (ในกระทู้ปีกลาย ผมไม่ได้รวมไว้) ที่อยู่ในกรมโยธาฯด้วยราวเกือบ 2 พันล้านบาท (1,999,670,000) ก็จะเป็นงบฯปี 61 ราว 9 พันล้านบาท (เทียบปี 62 ตัวเลขข้างต้น 10,355,799,800)
(4) ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ (ราชการในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย + งบฯสร้าง-ซ่อมวัง) เป็นงบที่กษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาด ควบคุมดูแล ใช้จ่าย ตามใจชอบโดยตรง ไม่ได้รวมถึงงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งไว้เกี่่ยวกับสถาบันกษัตริย์ เช่น งบปี 62 ที่เพิ่งผ่านการรับรองไป ในกระทรวงกลาโหม มีงบที่เรียกว่า "โครงการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์" จำนวน 23,505,000 บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสน) ด้วย เป็นต้น
#กษัตริย์มีไว้ทำไม

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar