tisdag 12 juni 2018

กษัตริย์สวีเดนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ....

กษัตริย์สวีเดนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ....

Kungafamiljen under årets nationaldagsfirande.

 

Bred skepsis mot kungahuset

Lågt förtroende för kungahuset

Nya siffror visar bottennotering Forskare: ”Trenden är nedåtgående”

ความ นิยมของประชาชนในสวีเดนที่มีต่อกษัตริย์ลดตํ่าลงมากจนน่าตกใจ พวกนักวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวกษัตริย์กล่าว ถึงแม้ว่าในประเทศสวีเดนกษัตริย์ไม่มีอำนาจ และกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ไม่ได้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ( โปรดเกล้า เหมือนกษัตริย์ไทย ) ไม่สามารถสั่งศาล สั่งทหาร สั่งพรรคการเมืองได้เหมือนกษัตริย์ไทย สวีเดนปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ ( Head of State ) อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชน และปวงชนเป็นผู้ใช้ ( ไม่ใช่กษัตริย์เป็นผู้ใช้เหมือนเมืองไทย ) สวีเดนไม่มีระบบองคมนตรี ประธานสภาเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เป็นรัฐบาล ไม่ต้องให้กษัตริย์โปรดเกล้าเหมือนในเมืองไทย รัฐบาลจะดำเนินนโยบายอย่างเป็นอิสระ ในทุกด้านโดยไม่มี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง องค์กรอิสระเข้ามายุ่งเกี่ยว เหมือนในเมืองไทย ถึงแม้กษัตริย์จะได้รับความนิยมจากประชาชนน้อยลง แต่ เพี่ยง ๑ ใน ๕ เท่านั้นที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบรีปับลิค ......ประชาชนสวีเดน หรือสื่อมวลชนสามารถวิจารณ์กษัตริย์ หรือครอบครัวของกษัตริย์ได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย ในประเทศสวีเดนไม่มีกฎหมายให้จงรักภักดีต่อกษัตริย์เหมือนในประเทศไทย กษัตริย์จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐประมาณปีละ ๖๐๐ กว่าล้านบาทเท่านั้นและเงินจำนวนนั้นต้องแจ้งรายการใช้จ่ายให้รัฐบาลทราบ ซึ่งมีการตรวจสอบได้ การเดินทาง (เสด็จ )ของกษัตริย์และครอบครัวแต่ละครั้งไม่มีการสั่งปิดถนน ทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อน ..

ครอบครัวของกษัตริย์มีลูกสามคนคือ   Pincess Victoria , Princess Mandalane และ Prince Carl Philip ลูกๆของกษัตริย์จะอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวเหมือนคนธรรมดาไม่ทำตัวเวอร์เหนือมนุษย์เหมือนลูกๆของกษัตริย์ไทย

กษัตริย์สวีเด็นไม่มีิอำนาจสั่ง ทหาร ตำรวจ และข้าราชการประจำได้ เหมือนกษัตริย์ไทย ไม่มีอำนาจสั่งฆ่าคนเหมือนกษัตริย์ในระบอบเผด็จการไทย กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยจะอยู่ได้ด้วยการยอมรับจากประชาชนภายในชาติของตนไม่ใช่อยู่ได้ด้วยการกดขี่บังคับและหลอกลวงโดยการสร้างภาพโฆษณาชวนเชื่อในทุกรูปแบบเหมือนของกษัตริย์ไทย...

 ภาพอดีตนายกรัฐมนตรีไทยกำลังกราบตีนลุกสาวกษัตริย์ภูมิพล ที่ชาวไทยเรียกกันว่า " ทอมถ่างช้างน้อย " นี่คือความแตกต่างกันของระบอบ กษัตริย์เผด็จการกับระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar