fredag 29 juni 2018

อัพเดท..‘นิธิ เอียวศรีวงศ์’ เขียนถึง ‘ครูบาบุญชุ่ม’ ศูนย์รวมพลังศรัทธาจากล้านนาถึงภูฏาน

ย้อนอ่าน ‘นิธิ เอียวศรีวงศ์’ เขียนถึง ‘ครูบาบุญชุ่ม’ ศูนย์รวมพลังศรัทธาจากล้านนาถึงภูฏาน
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1021510

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar