torsdag 28 juni 2018

"รัฐพันลึก: บทบาทระบบราชการในการเมืองไทย"

คลิปจากเวทีเสวนา "รัฐพันลึก: บทบาทระบบราชการในการเมืองไทย" ร่วมเสวนาโดย เกษียร เตชะพีระ, พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, วสันต์ เหลืองประภัสร์ ดำเนินรายการโดย วรรณภา ติระสังขะ
รับชมคลิป https://youtu.be/uPIkN-uDu-Q
คลิปจากเวทีเสวนา "รัฐพันลึก: บทบาทระบบราชการในการเมืองไทย" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 จัดที่ห้อง ร.202 ชั้น 2 คณะร.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar