torsdag 28 juni 2018

การเลือกตั้งเพื่อใคร?...

"ทักษิณ"..จะเปลี่ยนระบอบอำมาตย์ราชาธิปไตยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้หรือไม่ ?

ตอบ :คำถามของคุณปูนนก  

โดย   แสงตะวัน

ในยุคปัจจุบัน ชึ่งเป็นยุคไฮเทคโนโลยี่ ยุคโลกไร้พรหมแดน   การต่อสู้เรียกร้องของประเทศต่างๆชึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันนี้   เกี่ยวกับปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ    สังคม    การเมือง   ไม่ มีสูตรสำเร็จกำหนดตายตัวที่จะนำมาเป็นแม่แบบเพื่อใช้แก้ปํญหาให้ลุล่วงไป ได้    เพราะปัญหาความต้องการของแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน    นอกจากนี้ยังไม่มีทฤษฎีหรือตำราพิชัยสงครามแบบใหม่มาให้ใช้เป็นแนวทางชี้นำ  
ก่อน อื่นพวกเราต้องมาทำความเข้าใจเสียใหม่ว่า "นายทุนก็คือนายทุน"
พวกพ่อค้านักธุรกิจที่ลงทุนค้าขายก็เพื่อให้ได้กำไร และกำไรเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากการขูดรีดแรงงานของคนงานหรือกรรมกรที่ผลิตสินค้าให้แก่พวกนายทุนซึ่งกำไรจากมูลค่าส่วนเกินแต่ละปีได้ถูกสะสมขึ้นมาเป็นเงินทุนอันมหาศาล... 
ในระบอบทุนนิยมเสรีพวกนายทุนจะมีการแข่งขันกันผลิตเพื่อหากำไรให้มากที่สุด   เมื่อมีการแข่งขันกันอย่างเสรีนายทุนที่มีความอ่อนแอกว่าก็จะแพ้และถูกนายทุนที่มีกำลังเหนือกว่ากลืนกินแล้วกลายมาเป็นนายทุนผูกขาดที่เป็นเจ้าของการผลิตสินค้าในตลาดแต่ผูัเดียว... 

กลุ่มนายทุนผูกขาดในระบอบเศรษฐกิจทุนนิยม ถ้าแข่งขันสู้กันไม่ได้ก็จะเกิดการรวมตัวกัน (ออมซอมกัน หรือปรองดองกัน)อย่างกรณีที่อดีดนายกฯทักษิณ กำลังกระทำอยู่ในเวลานี้  โดยได้ร่วมจับมือกันกับกลุ่มทุนผูกขาดเครือข่ายของกษัตริย์"องค์ปัจจุบัน"
นี่คือธาตุแท้ของนายทุน เขาจะขายได้ทุกอย่างแม้แต่"ประชาชน ประเทศชาติ ไปจนถึงอุดมการณ์ "   ต่างกับผู้นำนักปฏิวัติที่มีอุดมการณ์จะทำงานต่อสู้เรียกร้องเพื่อสังคมส่วนรวม  มีการเปลี่ยนแปลงนำสังคมเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง   

"ดังนั้นความคิดแบบพ่อค้านายทุนกับนักปฎิวัติสองสิ่งนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมี อยู่ในตัวคนเดียวกัน "

เริ่ม แรกทักษิณเข้ามาบริหารประเทศโดยผ่านการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยตาม รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ซึ่งระบอบการปกครองไทยโดยแท้จริงยังคงเป็นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยอยู่
ไม่ใช่ระบอบ ประชาธิปไตยตามที่พวกนักวิชาการทั้งหลายเข้าใจ  ( แค่คำโฆษณาหลอกลวงประชาชน) 

รัฐบาลนายกฯทักษิณชนะเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ แต่ต้องทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้อำนาจของ"ระบอบราชาธิปไตย"  ทั้งๆที่ รัฐบาลทักษิณมีหลักนโยบายที่เห็นผลงานสามารถจับต้องได้  ทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการบริหารของรัฐบาลนายกฯทักษิณ เช่นระบบโครงการ 30  บาทรักษาได้ทุกโรคและโครงการโอทอป เป็นต้น....   ซึ่งถ้าปล่อยให้ประเทศชาติได้มีโอกาศพัฒนาต่อไปภายใต้รัฐบาลของทักษิณประเทศ ชาติก็จะดำเนินก้าวหน้า และการวิวัฒนาการทางประชาธิปไตยก็จะก้าวหน้าต่อไปได้  
แต่ระบอบราชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดไม่ว่าโครงการนั้นจะดีอย่างไรก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้   ถ้าไม่เปลี่ยนระบอบกษัตริย์เผด็จการนี้ลงเสียก่อน  ซึ่งนายกทักษิณเองเขาไม่ได้มีแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างระบอบราชาธิปไตยนั้นลง  แต่พวกอำมาตย์ซึ่งเป็นกลุ่มทุนผูกขาดที่หล้าหลังเห็นว่าถ้าปล่อยให้ทักษิณบริหารประเทศต่อไปจะเป็นอันตรายแก่ พวกเขา  เมื่อทักษิณถูกพวกอำมาตย์โค่นล้มลงในวันที่  ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙   และทักษิณเองก็ยังจะพยายาม
ประณีประนอมกับพวกอำมาตย์มาตลอดเวลาเป็นเวลา ๑๒ปี..  นี่คือตัวตนธาตุแท้ของพวกนายทุนผูกขาดเมื่อถึงจุดๆหนึ่ง พวกเขาจะร่วมมือกัน... เพื่อความอยู่รอดและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
นี่คือธาตุแท้ของพวกนายทุนเขาจะคำนืงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองมาก่อน
เขาจะมองเห็นประชาชนเป็นเพียงแค่แรงงานที่เขาขูดรีดเพื่อผลิตสินค้าสร้างความ ร่ำรวยให้แก่ตนเองและครอบครัวเท่านั้น
ตราบถึงทุกวันนี้ทักษิณก็ยังไม่ยอมที่จะคิดเปลี่ยนแปลงระบอบราชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตย นอกจากออกมาสนับสนุนและร่วมมือกับกษัตริย์(โจรทรราช )องค์ใหม่ปล้นประเทศชาติต่อไป...   
ความคิดความคาดหวังของประชาชนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ที่คิดว่าทักษิณจะเป็นผู้ที่จะนำประเทศชาติ และประชาชนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้น..(คงเป็นไปไม่ได้)
เพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงของทักษิณคือต้องการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือต่อรองในการต่อสู้เพื่อใช้ปกป้องรักษาอำนาจทุนนิยม(เครือข่ายธุระกิจกลุ่มทุนของพวกนายทุน)
ฉะนั้นประชาชนต้องเข้าใจ  จะมาเรียกร้องให้ทักษิณเปลี่ยนแนวคิดจากนายทุนมาเป็นผู้นำของ การปฎิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  แต่ทักษิณเป็นผู้นำของการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอน 
แต่เวลาได้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทักษิณไม่มี(อุดมการณ์)ความจริงใจกับประชาชน   เขาเพียงต้องการรักษาอำนาจและผลประโยชน์ทำมาหากินกับระบอบกษัตริย์เผด็จการ(ที่เน่าเฟะ)แค่นั้น
ฉะนั้นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมจากระบอบเผด็จการทรราชราชาธิปไตยไปสู่ระบอบ ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้นั้น..(ที่ไม่มีใครยกให้ฟรีๆ....)    จึงเป็นหน้าที่และจิตสำนึกของ "ประชาชนไทยทุกคน " ต้องร่วมมือช่วยกันลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้มา  ไม่ใช่จะนั่งรอนอนรอพึ่งทักษิณและพรรคการเมืองของเขาอีกต่อไป...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar