torsdag 27 augusti 2015

ไทยแลนด์แดนสนธยา ...มีคนอ่าน-เขียนไม่ออก ทำให้ไม่เข้าใจ รบ.??? , ร่างรธน.นี้ ดีกว่าฉบับปี40 และ 50 เพราะเรียนรู้ปัญหาในอดีต??? จริงหรือ???

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar