söndag 30 augusti 2015

ขุนเขาบอก : "ข้าแคลงใจ"..ได้อ่าองค์ทรงเครื่องยศ อ้างเป็นกฎปลดเอกราช แสร้งโอบเอื้อทำเพื่อชาติ สิทธิ์ไพร่ทาสถูกประหาร มือถือสาก ปากถือศิล สุขแผ่นดินอัตรธาน ตระบัดสัตย์รัฐประหาร รัฐบาลประชาชน...

ขุนเขาบอก :

”ข้าแคลงใจ”.....


โอม..สวาหะ “พระกะลาเทวาธิราช”
ปกป้องข้าให้แคล้วคลาด ข้ารักชาติศาสนา
อำนาจไซร์ที่ข้ามี ด้วยฤทธีเทพเทวา
ข้าคือโจรปล้นนครา เทพเทวาประทานพร

พระกะลาเทวาธิราช อยู่เหนืออาสน์เทพสถิต
ประดุจเงาเจ้าชีวิต นฤมิตลางสังหรณ์
ท่านอ่าองค์ทรงเครื่องโหร ทำนายโจรปล้นนคร
เป็นคนดีวจีสุนทร ลัญจกรจากเทวา

เอื้อนไพเราะเสนาะหู สุนทรภู่ยังรู้ถอย
ร่ายลำนำพร่ำคำคอย วจีร้อยเสน่หา
คืนความสุขให้ทุกวัน ช่างจำนรรจ์เจรจา
ตัวติดดินตีนชี้ฟ้า อ้างเทวาฟ้าประทาน

ได้อ่าองค์ทรงเครื่องยศ อ้างเป็นกฎปลดเอกราช
แสร้งโอบเอื้อทำเพื่อชาติ สิทธิ์ไพร่ทาสถูกประหาร
มือถือสาก ปากถือศิล สุขแผ่นดินอัตรธาน
ตระบัดสัตย์รัฐประหาร รัฐบาลประชาชน

วจีสอนสุนทรไซร์ โด่งดังไปทุกหย่อมหญ้า
เขื่องคำโตคับโลกา ไพร่ขี้ข้าสยองขน.
คนทำกินตีนเหยียบคอ แต่กลับหงอทรชน
ยุติธรรมพิการพิกล นายยกโจรคนเทวดา

โอ้กะลาเทวาธิราช ท่านพลั่งพลาดภัยมหันต์
บันดานดลม้าโทรจัน ปล้นชิงกันมันเสียหมา
ดั่งกรุงทรอยล่มสลาย เพียงหมิ่นหมายเทวดา
แต่งตั้งโจรปล้นประชา ครองนครา”ข้าแคลงใจ”.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar