torsdag 27 augusti 2015

Chaturon Chaisang

Chaturon Chaisang

Chaturon Chaisangs foto.

"...อยากจะย้ำอีกครั้งว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้มีเนื้อหาเป็นเผด็จการที่สุด เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เคยมีรัฐธรรมนูญมา".
จาตุรนต์ ฉายแสง
26 สิงหาคม 2558Chaturon Chaisangs foto.


ผมเพิ่งทวีตไปวันนี้
เห็นข่าวคุณประยุทธ์ออกมาข่มขู่นักการเมืองที่เสนอให้สปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รู้สึกเศร้าใจ โดยเฉพาะเป็นช่วงที่ควรส่งเสริมให้คนพูดกันมากๆ
เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างฯได้เสนอสปช.แล้วและก็ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน(เสียที)แล้ว ก็ควรให้ทุกฝ่ายเสนอความเห็นกันให้มากๆ จึงจะเป็นประโยชน์
ประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นทั้งในทางเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไม่ใช่จะมาบังคับกะเกณฑ์กันให้เห็นด้วยแต่ทางเดียว
สำหรับนักการเมืองซึ่งอาสาเป็นตัวแทนประชาชน นอกจากมีสิทธิ์เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปแล้ว ยังต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องแสดงความคิดเห็นอีกด้วย
ผมแสดงความเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญไปแล้ว อยากจะย้ำอีกครั้งว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้มีเนื้อหาเป็นเผด็จการที่สุด เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เคยมีรัฐธรรมนูญมา
แต่ที่เสนอความเห็นไปนั้น ต้องการสื่อสารถึงประชาชนทั่วไปเสียมากว่าจะเสนอต่อสปช. เพราะดูแล้วสปช.ไม่น่าจะมีอิสระในการตัดสินใจอะไรเท่าไหร่
ยิ่งคุณประยุทธ์มาพูดขู่นักการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ ก็ยิ่งป่วยการที่จะเสนออะไรกับสปช. เพราะเท่ากับมีธงเสียแล้ว
คุณประยุทธ์มักพูดว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ให้ว่ากันไปตามกฎหมาย แต่กลับยกเอาเรื่องคนมีคดีมาขู่ว่าพวกมีคดี หลายคนออกมาพูดไม่กลัวอะไรกันเลย...
หมายความว่าการดำเนินคดีมีไว้เพื่อปิดปากคนหรืออย่างไร และถ้าแสดงความเห็นคัดค้านรัฐธรรมนูญแล้วจะ โดนดำเนินคดีมากขึ้นอย่างนั้นหรือ
นี้ไม่เท่ากับทำร้ายระบบยุติธรรมของประเทศไทยหรือ อย่าลืมว่าประเทศกำลังมีปัญหาการยอมรับจากนานาชาติอยู่นะครับ
อ่านความเห็นคุณประยุทธ์แล้วย้อนมานึกถึงเรื่องคปป.ในร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ทำให้เห็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญนี้จะเป็นอันตรายอย่างมาก
คือผมเข้าใจว่าตามมาตรา 260 และมาตรา 280 มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ที่อาจได้เป็นประธานคปป.ในอนาคตอาจไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นคุณประยุทธ์นี่เอง


‪คลิกดูเพิ่ม #‎นักการเมือง‬ ‪#‎ร่างรัฐธรรมนูญ‬ ‪#‎มาตรา‬ 260 #มาตรา 280


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar