lördag 29 augusti 2015

โรนินประชาธิปไตย..ตอน : โปลิตบูโร และ นายพลตานฉ่วยแห่งกะลาแลนด์

รูปภาพของ แนวร่วมขบวนการเสรีไทยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ


โรนินประชาธิปไตย ตอนที่ ๒๗
ตอน โปลิตบูโร และ นายพลตานฉ่วยแห่งกะลาแลนด์
กูได้เคยบอกกับเพื่อนๆที่ใกล้ชิดใน คืนวันทีมีระเบิดที่แยกราชประสงค์แล้วว่า ไอ้ติ๊ก ขี้เมา (ที่อมเงินหลวงเข้าบัญชีเมีย) หมดสิทธิ์ขึ้นไป ผบ.ทบ.แล้ว ทันทีที่มีเสียงระเบิดดังขึ้น และ ไอ้ตู่ อัลไต ก็เริ่มนับถอยหลังได้เลย เมื่อมีเสียงระเบิดเกิดขึ้น ที่สี่แยกราชประสงค์
คืนนั้นทำไมเป็นที่ตรงนั้น "สี่แยกราชประสงค์" ต้องถอดรหัส อิกนีมา ให้ได้ แต่เสียงระเบิดค่ำคืนนั้น ทำให้ ใครบางคน โกรธควันออกหูเลย ในขณะทีบางคนตกใจ ขี้หดขึ้นไปบนกระบาล วันรุ่งขึ้นไปไหน ต้องใส่เสื้อเกราะอยู่เสื้อคอตั้งทีใส่อยู่ ไม่กล้าออกมาโผล่หัวอยู่เกือบสี่สิบแปดชั่วโมง ในขณะที่ใครบางคนอมยิ้ม แก้มแทบปริ
ใครสนใจการเมือง ฟากฝั่งอำมาตย์ ขุนศึก ลองไปทบทวนอ่าน คำให้สัมภาษณ์ในสัปดาห์แรกหลังการระเบิด จะพอสืบหาร่องรอยการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อเก้าอี้ใหญ่ แห่งกองทัพบกได้ไม่ยากนัก
หลังการเปลี่ยนแปลง ภาพเงาของนายพลตานฉ่วยแห่งกะลาแลนด์ ก็เริ่มชัดเจนขึ้น มันคือใคร มันก็คือ คนที่นั่งหัวโต๊ะในการประชุมวางแผนปฏิวัติประเทศไทย ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และพยายามกระทำเรื่อยมาในเกือบทุกเดือน ห้องประชุมที่ว่านี้ เป็นห้องประชุมที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยทหาร แต่การปฏิวัติ รัฐประหาร ตามแผนก็ทำไม่ได้เสียที จนกระทั่ง ตู่ อัลไต กระทำการ นอกแผน ไอ้โต้โผใหญ่ ยังคงคิดว่า จะได้เป็นนายกฯเสียเอง ปรากฎว่า ไอ้ตู่ อัลไต นึกยังไงไม่รู้ ขอเป็นนายกฯเสียเอง ทำให้ มิสเตอร์ ป. โกรธ ควันออกหู มาทีหนึ่งแล้ว
แต่พลันที ที่มีเสียงระเบิดเกิดขึ้น และหลังจากที่ประตูบ้านสี่เสา เปิดออกในวันเกิดไอ้ขันทีเฒ่า คำพูดที่นำมาถอดรหัส อิกนิมา ในวันนั้นก็ชัดเจน แล้วว่าใครกำลังจะเป็นผุ้มีบารมีตัวจริงคนต่อไปในกะลาแลนด์แห่งนี้
เป้าหมายของไอ้ผู้อยากจะมีบารมีเหนือรัฐบาล(เดิมเคยแอบอยู่นอกรัฐธรรมนูญ แต่คราวนี้เอาใส่ใน รธน.เสียเลย หมดเรื่อง หมดราวไม่ต้องทำเป็นอีแอบเหมือน ขันทีเฒ่าอีก ในชื่อ คณะกก.ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดอง) นั้นคือ การเป็น นายพล ตานฉ่วยแห่งกะลาแลนด์ ซึ่งจะอยู่ในอำนาจ ไปจนกว่า ตัวจะตาย และสามารถสืบทอดอำนาจได้ไปนานแสนนาน ภายใต้ เนื้อหาของ รัฐธรรมนูญโจรที่ว่า....
"....ถ้ามีความจำเป็นเพื่อรักษาความเป็นเอกราชของชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือมีกรณีความขัดแย้งอันอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงขึ้นในประเทศ ไม่ว่าจะเกิดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ทั้งการดำเนินการตามปกติของสถาบันทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญและคณะรัฐมนตรีไม่อาจดำเนินการเพื่อยุติกรณีดังกล่าวได้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีอำนาจใช้มาตรการที่จำเป็นสำหรับจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวแทนได้ ภายหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลปกครองสูงสุดแล้ว
โดยเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วให้ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ มีอำนาจสั่งการ ระงับ ยับยั้ง หรือกระทำการใดๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติหรือในทางบริหาร และให้ถือว่าคำสั่ง การกระทำ และการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และเป็นที่สุด...."
เช่น อะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น....
ออกคำสั่ง ให้นายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง
ออกคำสั่ง ให้การเลือกตั้ง เป็นโมฆะ
ออกคำสั่ง ให้มติ ครม.เป็น โมฆะ
ออกคำสั่ง และใช้เป็นกฎหมาย ได้ทันที

พูดง่ายที่สุดคือ มีอำนาจอธิปไตย เหนือ รัฐบาล และรัฐสภา ทั้งปวง นี่คือประเทศ และให้ คณะกรรมการที่ว่านี้ ๒๓ คน มีอำนาจสุงสุดในแผ่นดินนี้
โดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีมติ กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง มีสมาชิก ๒๓ คน ที่มา ๓ ส่วน คือ
๑.มาจากประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ผู้บัญชาการกองทัพไทย ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๒.มาจากผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา
๓.มาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน ๑๑ คน เป็นผู้เชียวชาญการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และการสร้างความปรองดอง ซึ่งแต่งตั้งจากมติรัฐสภา
ซึ่ง คณะกรรมการที่ว่านี้ มันคือ โปลิตบูโร ระบอบเผด็จการไทย ดีๆนี่เอง
และหน้าที่ของคณะกรรมการที่ว่านี้ คือการฉุดประเทศนี้ ลงไปสู่หุบเหวลึกแห่งเผด็จการนั้นเอง....


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar