fredag 28 augusti 2015

Re :ประเทศนี้ ต้องมีอะไรผิดปกติมากๆแน่ๆ...ประเทศที่บังคับให้คนต้องเงียบ (โดยกฎหมาย และโดยการปิดกั้นสื่อหลัก)

(ของเก่านำมาเล่าใหม่ )
สมศักดิ์ เจียมฯ:ประเทศนี้ต้องมีอะไรผิดปกติมากๆแน่


โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ที่มา
เฟซบุ๊ค สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

ประเทศนี้ ต้องมีอะไรผิดปกติมากๆแน่ๆ

งบประมาณเผาศพลูกอดีตกษัตริย์ เฉพาะส่วนที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง-หนังสือ = 235.1 ล้านบาท (พระเมรุและอาคาร 208.8 ล้านบาท, สิ่งปลูกสร้างประกอบ-ราชรถ 9.3 ล้านบาท, จดหมายเหตุ-หนังสือ 17 ล้านบาท)*

นี่ยังไม่รวมส่วนที่เป็น "บุคคลากร" (รปภ., มหรศพ ฯลฯ) ที่ต้องมี, ค่าไฟฟ้า ฯลฯ ...

รวมแล้วน่าจะเหยียบ 300 ล้านบาทแน่

ในขณะที่ บรรดาผู้ก่อการที่ให้กำเนิดระบบการบริหารแบบปัจจุบัน อย่างปรีดี ไม่เคยมีพิธีอะไรโดยรัฐ ที่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว (พูนศุข ที่ถ้านับบทบาททางการเมืองสังคมไม่น้อยกว่า เจ้าฟ้าเพ็ชรัตน์ แน่ๆ ก็ไม่มี)

แล้วไหนเสียงท้วงติง วิจารณ์ คัดค้าน??
ไหนปัญญาชน? ไหน นักวิชาการ?

แล้วไหนว่าประเทศนี้ใช้นโยบาย "เศรษฐกิจพอเพียง"??

ประเทศนี้ ต้องมีบางอย่างผิดปกติมากๆ

ที่แน่ๆคือ คงไม่มี "คน" อาศัยอยู่

เพราะถ้ามี "คน" คงต้องได้ยิน ได้เห็น การถกเถียงอภิปราย ท้วงติง วิจารณ์ ความไม่มีเหตุผลอย่างเหลือเชื่อ​นี้แล้ว

"คน" หายไปไหนหมด?


ประเทศที่บังคับให้คนต้องเงียบ (โดยกฎหมาย และโดยการปิดกั้นสื่อหลัก)

กับเรื่องสาธารณะที่ใหญ่ๆ

อย่าง การใช้เงิน 300 ล้าน เพื่อเผาศพผู้ที่แทบไม่มีบทบาททางสาธารณะสำคัญอะไร

ไม่ว่าผู้นั้นจะถูกสมมุติเป็นอะไร (การเป็น "เจ้า" เป็นการสมมุติ - ทุกคนเกิดมาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที​เรียกว่า "คน" เหมือนๆกัน)

ประเทศเช่นนี้ เป็นประเทศที่อับจนทางวัฒนธรรม อับจนทางภูมิปัญญา อย่างน่าอนาถ

และปัญญาชน หรือ "นักวิชาการ" ที่เห็นเรื่องแบบนี้

แล้วไม่พยายามพูดอะไรออกมา

ก็ไม่มีความเคารพตัวเอง

ไม่สมควรได้ชื่อว่าปัญญาชน หรือ "นักวิชาการ"

......................

(หมายเหตุ-ตอบคำถาม "อ. สมศักดิ์ อย่างตรงไปตรงมา "  ประเทศนี้ปกครองโดย"ระบอบภูมิพล" เพื่อเผด็จการภูมิพล โดยมีม.๑๑๒ ไว้บังคับกดหัวประชาชน ใช้ประเพนีการปกครองว่ากษัตริย์มีอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างสมบูรณ์ครอบครองเป็นเจ้าของประเทศไทยและเจ้าของประชาชนทั้งประเทศ  โดยใช้กองทัพไทยและเหล่าข้าทาสบริวารทำงานภายใต้คำสั่งของกษัตริย์ภูมิพล   ถ้าประเทศนี้ยังไม่คิดเปลี่ยนแปลงการปกครอง ? ยังอยู่ภายใต้"ระบอบภูมิพล"ต่อไปความผิดปกติก็จะมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด" )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar