söndag 30 augusti 2015

ติดตาม ร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนวย (ฉบับเผด็จการ)." รับไม่รับ 6 ก.ย.รู้ผล " เรื่องยังไม่จบยังมีต่อและจะอยู่กันอย่างนี้อีกยาว

คอลัมน์ ที่เห็นและเป็นไป

สุชาติ ศรีสุวรรณ : จะอยู่กันอย่างนี้อีกยาว
-ชี้ชะตา ร่างรธน. หนทาง"คดเคี้ยว" สู่งานใหญ่-"คืนอำนาจ"Inga kommentarer:

Skicka en kommentar