torsdag 27 augusti 2015

ปฏิรูปเพื่อขวางเลือกตั้ง / ทุกข์ของชาวบ้านนาตาขวัญ บ.ก.ตอบจดหมาย

 ปฏิรูปเพื่อขวางเลือกตั้ง

 เรียน บรรณาธิการข่าวสด

ผมชักจะมีความเห็นคล้อยตามไปทางด้านที่ว่า บรรดาผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการปฏิรูปด้านต่างๆ นั้น แทนที่จะเข้าไปปฏิรูปแต่กลับกลายเป็นขัดขวางการปฏิรูปเสียเอง หรืออย่างที่บางคนพูดเสียงดังฟังชัดว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั้น แท้ที่จริงนอกจากจะขัดขวางการเลือกตั้งแล้ว ยังจะขัดขวางการปฏิรูปด้วยซ้ำแม้จะไม่เป็นเช่นนั้นหมดทุกคน

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือการปฏิรูปการศึกษา หลายฝ่ายมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรยุบโรงเรียนขนาดเล็กไปสอนร่วมกัน มีรถรับส่งนักเรียน เพราะจะเกิดผลดีหลายอย่าง แม้แต่ธนาคารโลกก็ให้คำแนะนำว่าโรงเรียนในประเทศไทยควรยุบรวมกันให้เหลือ เพียงครึ่งหนึ่ง เพราะถ้าไม่ทำเช่นนี้ต่อไปก็ต้องจ้างครูอีกนับแสนคนจึงจะเพียงพอกับจำนวนห้องเรียน แต่ก็มีบางคนซึ่งมีตำแหน่งใหญ่โตในคณะกรรมการปฏิรูป พูดยืนยันหนักแน่นชัดเจนมาหลายครั้งแล้วว่าจะไม่มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างเด็ดขาด พวกที่เป็นกรรมการใครเสียงดังกว่า ก็เอาตามคนนั้น 

อีกเรื่องก็คือการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศนั้น มันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอย่างยิ่ง ได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพราะแทนที่จะให้ประชาชนพูดแสดงความคิดเห็น แต่ผู้ที่ไปจัดรายการกลับพูดเสียเองเป็นส่วนมาก เหลือเวลาให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง

ขอแสดงความนับถือ

เกรียงไกร

ตอบ เกรียงไกร

คนจำนวนไม่น้อยมีความเห็นเช่นเดียวกับคุณว่า การตั้งสภาปฏิรูป การอ้างปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ทั้งหมดก็เพื่อหยุดยั้งการเลือกตั้ง ยืดเวลาการเลือกตั้ง ทำให้อำนาจการเมืองซึ่งเคยอยู่ในมือประชาชนผ่านการเลือกตั้งต้องไปอยู่ในมือ คนกลุ่มเดียว และจะยื้อเอาไว้ให้ยาวนานที่สุดด้วยข้ออ้างที่ว่าต้องปฏิรูปให้เสร็จสิ้นก่อน ทั้งที่การปฏิรูปประเทศที่ดีที่สุดคือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ใช่การยึดอำนาจจากประชาชนไปอยู่ในมือคนกลุ่มเดียว แล้วแต่งตั้งพวกเดียวกันเองมาปฏิรูป โดยทั้งหมดนี้ประชาชนต้องนั่งรอดูเฉยๆ ไม่สามารถมีส่วนร่วมอะไรเลย แถมต้องเสียอำนาจการเมืองในมือไปด้วยซ้ำ


 ทุกข์ของชาวบ้านนาตาขวัญ

 เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

พวกเราชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.นาตาขวัญ จ.ระยอง มีความเดือดร้อนเรื่องบ่อน้ำที่ขุดไว้ใช้ในครัวเรือนแต่ใช้ไม่ได้ น้ำเป็นสีเหลืองและส่งกลิ่นเหม็น สาเหตุคาดว่ามาจากบ่อดินของเอกชนที่ขายหน้าดินเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ลึกประมาณ 10 เมตร อยู่ใกล้กับพื้นที่ของพวกเรา ทุกวันนี้บ่อดังกล่าวมีการทิ้งขยะหมักหมมมานาน ไม่ว่าจะเป็นเศษกระป๋อง เศษผ้า ปลอก สายไฟ แถมยังมีน้ำขังในสระ เชื่อว่าน้ำคงซึมใต้ดิน เคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไร้การเหลียวแล ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยมีน้ำบ่อใช้ได้ แต่วันนี้ต้องมาซื้อน้ำใช้อีกทำให้เสียค่า ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจากการกระทำของคนอื่น

ชาวบ้านจึงต้องการให้หยุดทิ้งขยะสารพิษลงบ่อนี้เสียและปิดถาวรไปเลย เพราะส่งผลกระทบต่อชุมชนเกษตรอีกหลายหลังคาเรือน โปรดเห็นใจกันบ้าง

นับถือ

เดือดร้อนจริง

ตอบ ผู้เดือดร้อน

หน่วยงานที่รับผิดชอบโปรดเข้าตรวจสอบเรื่องคุณภาพน้ำและมลพิษในพื้นที่ที่ร้องเรียนนี้เป็นการด่วน

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar