torsdag 27 augusti 2015

ขุนเขาบอก :ไม่รักคือเลวหรือว่าเลวเพราะไม่รัก. ....(.ศรัทธาต้องเกิดมาจากใจ....ไม่ใช่บังคับข่มขู่ให้กราบไหว้บูชา..)
ขุนเขาบอก :ไม่รักคือเลวหรือว่าเลวเพราะไม่รัก..


รักใครเก็บไว้ในใจ...บอกใครทำไมได้อะไรขึ้นมา
เก็บไว้ใส่หิ้งบูชา...ใครเขาไม่ว่าบอกมาทำไม
ชั่วดีมีทุกตัวตน...จะรวยหรือจนก็คือคนใช่ไหม
ตาสว่างเสียบ้างจะเป็นไร...ตาบอดอยู่ได้ไม่ลืมหูลืมตารักดีต้องมีสติ...รักไร้สติรักมีปัญหา
งมงายคล้ายวัวคล้ายลา...อ้างดินอ้างฟ้าบูชาสักกา
สักกาเทวาเทวี...ด้วยเครื่องเซ่นผีย่อมมีปัญหา
ผีร้ายกลายเป็นเทวา...ยังนั่งบูชาเทวดากำมะลอคิดต่างข้างใครข้างมัน...คนดีของฉันคนนั้นคือเขา
กอดรูปจูบได้แม้เงา...ดั่งเทพเจ้าเอาเขาคล้องคอ
คอหักเพราะหนักความหลง...เห็นแล้วเป็นงงหลงใหลทำไมหนอ
ตายไปยังใส่ติดคอ....อนาถจริงหนอรูปหล่อแห่งศรัทธาเรื่องจริงใช่อิงนิยาย...ความดีมีขายเรียงรายข้างถนน
ซื้อไว้ได้ดีทุกคน...รูปหล่อคล้ายคนมนุษย์ปนเทวดา
ศรัทธาเกิดมาจากใจ....มนุษย์นี้ไซร์ ไม่เข้าใจกันละหวา
รักใครเก็บไว้บูชา...ไม่ต้องโพนทะนา “ว่าคนอื่นเขาเลว“....ไม่รักคือเลวหรือว่าเลวเพราะไม่รัก
..
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar