torsdag 20 augusti 2015

"มันคือหน้าที่" ของคณะรัฐบาลคสช.ต้องรับผิดชอบโดยตรงและจะปฎิเสธไม่ได้ในการแก้ไขปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเวลานี้ เพื่อพิสูน์ตัวเองให้ประชาชนยอมรับที่ยึดอำนาจรัฐ "๒๒ พ.ค.๕๗" ด้วยเจตนาทำเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติและเพื่อปากท้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติ ไม่ใช่ทำตามคำสั่งใครหรือทำเพื่อตัวเองและพรรคพวก ขอให้โชคดีและทำงานแก้ไขปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ .ถ้าทำไม่ได้ก็สมควรคืนอำนาจให้ประชาชนจัดการกันเอง...


จับตาปรับ ครม. มิใช่แค่ทีมสมคิด จับตา'ทีมประยุทธ์'
คลิกอ่าน-
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1440049494
(หมายเหตุ- ฝากถึงพี่น้องประชาชนไทยทุกท่าน  จงมีสติ คิดไตร่ตรอง พิจรณาด้วยเหตุและผล   อย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล  ยอมรับสภาพความเป็นจริงของสังคมบ้านเมืองว่ากำลังคับขัน   ตั้งสติคิดทบทวนเรื่องราวแล้วสำรวจดูชีวิตของตัวท่านเอง   แล้วย้อนกลับมองดูสภาพชีวิตของเพื่อนร่วมชาติในสังคมรอบข้างที่กำลังเดือดร้อน   สังคมเต็มไปด้วยปัญหาความวุ่นวายของสังคมที่เจ็บป่วยเกินจะเยียวยา  และไม่มีใครช่วยได้นอกจากพี่น้องประชาชนไทยเท่านั้นต้องตื่นตัวลุกขึ้นช่วยกันรักษาเยียวยาสังคม
เริ่มต้นที่คนในสังคมต้องปฎิรูปและพัฒนาตัวเองในการยอมรับกฎกติกาในกานอยู่ร่วมกันในสังคม 
โดยสำรวจดูตัวเองว่าคือใคร ? ชีวิตต้องการอะไร? มีฐานะทางสังคมอย่างไร? กำลังทำอะไรทำเพื่อใคร? แล้วปรับเปลี่ยนนิสัยแนวคิด  ยกระดับจิตใจให้มีวิสัยทัศน์เปิดกว้างมองดูสังคมรอบข้างอย่างไม่มีอคติ เคารพสิทธิเสรีภาพไม่ล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่น ไม่ใช้อารมณ์แบ่งฝักแบ่งฝ่าย  ไม่ด่าทอใส่ร้ายป้ายสีทำลายซึ่งกันและกัน  ด้วยเรื่องไร้สาระที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ ถ้าทุกคนเริ่มต้นทำได้ สังคมก็จะดีขึ้นเอง ด้วยความปราถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar