onsdag 12 augusti 2015

๑๒ สิงหาคม" วันแม่แห่งชาติ " ของใครก็ไม่รู้ ??.แม่คนอื่นที่หายสาบสูญไปไม่ให้เห็นหน้าตา.....

โดย แสงตะวัน
๑๒ สิงหาคม ๕๘

ปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการและหัวหน้าขบวนการเสรีไทยขณะประกาศแถลงสันติภาพ

วันที่ ๑๖ สิงหาคมวันสันติภาพไทย ปวงชนชาวไทยควรจะได้รำลึกถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะถ้าไม่มีวันนั้น ที่ ดร. ปรีดี พนมยงค์ หรือ หลวงประดิษฐ์มโนธรรม หัวหน้าขบวนการเสรีไทยกอบกู้ประเทศชาติในสงครามโลกครั้งที่สองและทำให้ ประเทศไทยต้องพ้นจากการตกเป็นประเทศแพ้สงครามกับฝ่ายอักษะประเทศได้แก่ เยอรมัน ญี่ปุ่น และอิตาลี 

เมื่อประเทศชาติพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงครามแล้ว ซึ่งขณะนั้น ดร.ปรีดี พนมยงค์   ดำรงแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์    เพราะรัชกาลที่ ๘ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง   เมื่อ รัชกาลที่ ๘ ได้บรรลุนิติภาวะแล้ว    ดร. ปรีดี พนมยงค์  ก็ได้อันเชิญในหลวงอานันท์กลับประเทศไทยจากสวิชเชอร์แลนด์   เพื่อขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ รัชกาลที่ ๘ .

ในหลวงอานันท์ได้เสด็จกลับถึงกรุงเทพฯ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘   อีกไม่กี่เดือนต่อมา  เมื่อวันที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ รัชกาลที่ ๘   ก็เสด็จสวรรคตโดยถูกยิงในห้องบรรทมของพระองค์เอง     ซึ่งในวันเดียวกันนั้น ดร. ปรีดี พนมยงค์   ในฐานะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี   ได้อันเชิญพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๙สืบแทนพระเชษฐาที่เสด็จสวรรคต 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ดร. ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและราชวงค์ เพราะนอกจากจะเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้แก่ชาติบ้านเมืองแล้วยังได้อันเชิญเจ้าฟ้าทั้ง สองพระองค์ในตระกูลมหิดลขึ้นเป็นกษัตริย์ 

ดังนั้นถ้าไม่มี   ดร.ปรีดี พนมยงค์  ซึ่งได้ช่วยเหลือสองพี่น้องของตระกูลมหิดลขึ้นเป็นกษัตริย์ในเวลานั้น ก็ไม่มีวันนี้.."วันแม่แห่งชาติ " วันที่พวกอนุรักษ์นิยมเอามาอุปโลกขึ้นมา คือวันที่ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันเกิดของราชินีสิริกิติ์อย่างแน่นอน .      


........................................

  by  Equality,

แม่ผมตาย มาหลายปี ดีดักแล้ว
ไม่เคยแผ่ว หวนคิดถึง คนึงหา
คิดถึงแต่ คุณแม่ท่าน ที่ผ่านมา
ท่านห่วงหา อาทร ทั้งร้อนเย็น

เพราะฉะนั้น วันของแม่ แผ่ไพรศาล
ใช่วันวาน วันนี้คือ หรือวันไหน
มีทุกวัน ทุกเวลา ทุกคราไป
วันไหนไหน ก็วันแม่ สุดแต่เรา

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar