tisdag 4 augusti 2015

Re : ขุนเขาบอก : ล้มมันก่อน..พ่อสอนไว้

ขุนเขาบอก : ล้มมันก่อน...พ่อสอนไว้.... 


“ปฏิวัติ” เถิดคมเคียว เพื่อข้าวเขียวในนาหว่าน
หวังขจัดรัฐบาล คำสั่งศาลล้มนาเขียว
แม้นพรุ่งนี้มันรับฟ้อง ให้พี่น้องเตรียมคมเคียว

“ปฏิวัติ”เพื่อนาเขียว ลับคมเคียวเถิดชาวนา


ฝนจะมาฟ้าจะแล้ง ทุ่มเรี่ยวแรงเพื่อนาข้าว
ปล้ำผีลุกปลุกผีเอา รวงข้าวเบาเจ้าปัญหา
นายทุนใหญ่มันขูดรีด อภิสิทธิเหนือชาวนา
รวงข้าวเหลืองเต็มท้องนา ให้ราคาแค่ห้าพันได้ลืมตาได้อ้าปาก ความจนยากจากขนำ
นโยบายรับจำนำ แสนเลิศล้ำแลสร้างสรรค์
ได้ปลดหนี้เหมือนปลดทุกข์ ช่างแสนสุขหมื่นห้าพัน
ท้องทุ่งนาดั่งสวรรค์ หมื่นห้าพันฝันชาวนาคนจุงลาออกมาอ้าง คนชั้นกลางจักต่อต้าน
คนนิบ้ามาประจาน รัฐบาลขวัญผวา
วิชาการวิชาเกิน พวกนายเงินเชิญกันมา
ออกความคิดจิตอาสา ล้มราคานาระทมรำพึง....


คมเอ๋ยคมเคียว เจ้าเคยเกี่ยวข้าว
บัดนี้นาข้าว ถูกเขาทบถม
ถูกกดราคา ผืนนาระทม
รีบลับเคียวคม ล้มศักดินาเอาพวกอ้างฟ้า มาถมนาข้าว
เอาพวกอ้างเจ้า มาคลุกข้าวให้หมา
เอาพวกโกงชาติ อำมาตยา
เอามาเป็นขี้ข้า ชาวนาจงเจริญอาพวกนายเงิน มาเดินแทนควาย
ไถนาผืนน้อย ให้ควายมันเขิน
อาจมอาจาน ให้มันคลานแทนเดิน
ชาวนาจงเจริญ ปฏิวัติเทอญคมเคียว......ล้มมันก่อน...พ่อสอนไว้....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar