söndag 20 september 2015

กษัตริย์ภูมิพล คือผู้ผลิตกลุ่มทหารเผด็จการแห่งชาติ

กษัตริย์ภูมิพล คือผู้ผลิตกลุ่มทหารเผด็จการแห่งชาติ สฤษดิ์ ธนรัตน์ จอมเผด็จการ โหด และประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าเผด็จการ คสช.คนปัจจุบัน ถูกสร้างขึ้นมาโดยบุคคลคนเดียวกัน คือกษัตริย์ภูมิพลหัวหน้าจอมเผด็จการทั้งหลาย เพื่อให้ทำหน้าที่ อย่างเดียวกันคือ ล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  ต่อต้านและขัดขวางสิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตย กดขี่ขูดรีดประชาชน ปล้นประเทศชาติ ปล้นประชาชน เพื่อรักษาอำนาจ และผลประโยชน์ให้แก่ หัวหน้ามาเฟียจอมโหดคือกษัตริย์ภูมิพล และครอบครัว...


Posted Image
[​IMG][​IMG]
๑๙ ก.ย.๔๙  อำมาตย์ให้ทหารยึดอำนาจปล้นประเทศฉีกรัฐธรรมนูญ.[​IMG]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar