onsdag 16 september 2015

Chaturon ChaisangChaturon Chaisangs foto.


ห่วงประวิตร : เสรีภาพสื่อ คือ ผลประโยชน์ประชาชน
ยังเขียนเรื่องหนังสือเดินทางไม่จบและยังไม่ได้เขียนเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมตามที่บอกไว้เลย คนที่คอยทวงถามด้วยความสนใจและห่วงใยคือ คุณประวิตร
สงสัยจะกลายเป็นผมต้องรอฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับ ‘คุณประวิตร โรจนพฤกษ์’ แทนที่ผมจะเป็นฝ่ายเล่าให้คุณประวิตรฟังเสียแล้ว ไม่นึกว่าจะเป็นอย่างนี้
ผมยังเห็นว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญในทุกสังคมและตลอดเวลา แต่สำหรับประเทศไทยเราเวลานี้ความเห็นที่หลากหลายยิ่งจำเป็น
ในสังคมที่สะสมความขัดแย้งมานาน ต้องอาศัยความจริงและความถูกต้อง ความเห็นต่างไม่เป็นอันตราย การไม่ให้เสนอความเห็นต่างต่างหากที่ ‘อันตราย’
ประเทศไทยเวลานี้จำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการเสนอความจริงและความเห็นที่หลากหลาย หากจะจำกัดก็ควรใช้กฎหมายปรกติที่เป็นธรรม อย่างยุติธรรม
การพูดที่ผิดกฎหมาย คือ พูดเท็จและเป็นโทษต่อผู้อื่นหรือยุยงให้ผู้คนทำผิดกฎหมายบ้านเมือง แต่ถ้าเห็นแตกต่างว่าอะไรดีหรือไม่ดี ย่อมต้องพูดได้
นักการเมืองมีหน้าที่ที่ผูกพันตลอดชีวิตที่จะต้องเป็นปากเสียงแทนประชาชน ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่หรือไม่ ก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
ยิ่งในสภาวะปัจจุบันที่สังคมต้องการความจริงและความถูกต้อง ทั้งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะมีผลผูกพันต่อประเทศชาติไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานยิ่งจำเป็น
สำหรับสื่อมวลชน ยิ่งถือเป็นหน้าที่และเป็นวิชาชีพโดยตรงที่จะรายงานความจริงและความเห็นอย่างตรงไปตรงมาให้ประชาชนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด
การที่สื่อมวลชนเสนอความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดา ปัญหาอยู่ที่ทำอย่างไรจะได้รับการดูแลให้เป็นไปตามกม.และได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน
ถ้านักการเมืองและสื่อไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้ ผู้ที่เสียประโยชน์ ก็คือ ประชาชนนั่นเอง เพราะย่อมไม่สามารถรับรู้ทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่ดี

‪#‎ประวิตร‬ โรจนพฤกษ์ ‪#‎สื่อมวลชน‬ ‪#‎ความเห็นต่าง‬ ‪#‎เสรีภาพ‬

คลิกอ่าน-Visa mer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar