onsdag 30 september 2015

ข่าว prachachat


prachachat
1 ตุลาคม 2559 หรือวันนี้ในอีก 1 ปีข้างหน้า จะเป็นวันขึ้นขบวน "รถไฟขบวนที่ 12" โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) เป็นฟันเฟืองหลักเป็น Action Plan 5 (ปี) + 15 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประชาสังคมยั่งยืน"
อ่านที่นี่


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar