tisdag 31 maj 2016

”พระราชสาส์นทองคำ” ร. 4....ที่ฝรั่งเศส..

ฝรั่งเศสระดมทุนอนุรักษ์ ”พระราชสาส์นทองคำ” ร. 4 ถึงนโปเลียนที่ 3 เตรียมแสดงนิทรรศการในปารีส


เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะนี้หอจดหมายกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส…

......................................................................................................... 
รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม.

(หมายเหตุ-ภาพเต็ม..."ระบบหมอบ  กราบ  คลาน" ของราชสำนักไทยที่ปลูกฝังหยั่งรากลึกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน?????)

 ภาพคณะราชทูตสยามภายใต้การนำของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี
(แพ บุนนาค) ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นเจริญพระราชไมตรี พร้อมเครื่องมงคลราชบรรณาการ ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎ พระราชสุพรรณบัฏ และ
เครื่องประกอบราชอิสริยยศ เช่น พระราชยาน พระกลด แด่จักรพรรดินโปเลองที่ 3 แห่งฝรั่งเศส ณ พระราชวังฟงแตนโบล
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2404 (1861) ฝีมือของ ฌอง เลอง เฌอโครม เช่นกัน
ฝรั่งเศสได้ทำภาพสีน้ำมันบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้ 2 ภาพ ๆ หนึ่งปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์สถาน
พระราชวังฟงแตนโบล ส่วนอีกภาพจัดแสดงอยู่ที่ผนังด้านตะวันออกของพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์
ที่ท้องพระโรงกลาง ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar