lördag 21 maj 2016

๒๒ พฤษภาคม ...๒ปีผ่านไป อะไรๆก็ไม่เหมือนเดิม ประเทศไทยได้กลายเป็น"รัฐทหารแบบเบ็ดเสร็จ" .โดยทหาร เพื่อทหาร ภายใต้คำสั่งคือกฎหมาย. ทุกกระทรวง ทุกกรมกองหน่วยงานของรัฐทหารเข้าควบคุม ประชาชนไร้สิทธิไร้เสียงต้องฟังผู้นำเท่านั้น.(ทุกวันศุกร์)?..ไม่เรียกว่าทหารเผด็จการแล้วจะให้เรียกว่าอะไร????

khaosod 
ผ่อนกฎเหล็ก ลดแรงเสียดทาน

ชำแหละผลงาน รัฐบาลทหาร 2 ปี ทุ่ม 1.4 ล้านล. คลอด 20 แผนฟื้นเศรษฐกิจ


ข่าวความเคลื่อนไหวการเมือง ความเสี่ยงทางการเมือง นโยบายรัฐบาล บทสัมภาษณ์แวดวงการเมืองเจาะลึกเพื่อการตัดสินใจในการลงทุน
09.00 INDEX ประชามติ การเลือกตั้ง พันกัน พันกับคสช. พันกับรัฐประหาร

ข้อ สงสัยที่ว่า เหตุใด “ประชามติ”และ”การเลือกตั้ง” จึงกลายมาเป็น “เรื่องเดียวกัน” ไม่แปลกอย่างชวนให้”ประหลาด” เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องประเภท…

(หมายเหตุ-สองปีผ่านไป....ดูแล้วมันไม่ใช่ทำ...เพื่อประเทศชาติ  เพื่อประชาชน  ...อีกทั้งรัฐธรรมนูญเจ้าปัญหาที่เขียนขึ้นเพื่อใครก็ไม่รู้?   สารพัดรุมเร้าทั้งปัญหาเศรษฐกิจ  ทั้งปัญหาสังคมวิปริตเสื่อมโทรม  ทั้งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของประชาชน  ...
ฝากถึงหัวหน้า คสช. หยุดฟังเสียงฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติ   คืนอำนาจให้ประชาชน  เพื่อช่วยกันนำประเทศฝ่าฟันวิกฤติไปด้วยกัน   โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ช่วยกันสร้างสังคมสร้างชาติเพื่ออนาคตของตนเอง    
วันเวลาได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลาไม่เคยหมุนกลับ   ประเทศไทยประชาชนไทยได้เสียเวลาและโอกาสมามากแล้ว 
อย่าลืม "อำนาจคือสิ่งสมมุติที่ไม่จีรังยั่งยืน"  โปรดวางมืออย่าได้คิดขัดขวางปล่อยให้สังคมไทยประชาชนไทยรวมทั้ง"ตัวท่านเอง"ได้หลุดพ้นออกจาก"วงจรอุบาทว์" ให้สังคมได้พัฒนาขับเคลื่อนก้าวหน้าไปตามวิวัฒนาการของโลก....นี่คือสิ่งปรารถนาอันสูงสุดของปวงชนชาวไทยทุกรูปทุกนาม ด้วยความปราถนาดี.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar