tisdag 31 maj 2016

ข่าวสะท้อนสังคมไทย กับหลากหลายเรื่องราวที่มาของสาเหตุนำไปสู่การล่มสลายของสังคมไทย ? ถามใครรับผิดชอบ? มันคือหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน ต้องตื่นตัวยอมรับความจริงว่าสังคมไทยมีปัญหากำลังเสื่อมสุดๆ...จึงจำเป็นที่ประชาชนไทยทุกชนชั้นทุกสาขาอาชีพ...ช่วยกันฟื้นฟูเยียวยารักษานำสังคมกลับสู่ภาวะปกติ ก่อนที่จะสายกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนที่มาของสงครามกลางเมือง......

ศาลตัดสินจำคุก “นคร วงษ์สีทอง” 13 ปี ปลอมโฉนดอุทยานฯสิรินาถ ปรับ 9.8 ล้าน

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar