måndag 30 maj 2016


 ขุนเขาบอก:  

ครองธรณี "ซบบาทเทวา".......   

เขียวเอยเขียวรวงข้าว. มือใครยาว สาวได้สาวเอา
เป็นขุนศึกไยหูเบา.  ขุนนางเร้า ขุนศึกหาญ
เผด็จศึก วันขายข้าว. ชาวนาเศร้า พวกเจ้าสำราญ
นคราลั่น สั่นสะท้าน. หนุมานถล่มลงกา  

สลดโศกนรกหมาง. นคราร้าง นราหมอง
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง. แยกเป็นสองต้องปัญหา
แบ่งเป็นข้าแบ่งเป็นนาย. รอชีพวาย ศักดินา
หนุมานถล่มลงกา. อ้างเทวดา ประทานพร  

หนึ่งอนงค์ ทรงเครื่องยศ. เทียมบรรพต ถูกปลดยศ
คนข้างกายทรยศ. ทุรยศ เกลือเป็นหนอน
อนุพงศ์อนงค์นาถ. มหาอำมาตย์ ขับนคร
ต้องร่อนเร่พเนจร. อรชรอรชุน  

เมื่อขุนนางอ้างขุนศึก. ถลำลึกประเทศล่ม
หน้าระรื่นแต่อกตรม  เศรฐกิจล่ม ยากจะขุน
กิเลสหนาปัญญาด้าน. รัฐบาลทาสนายทุน
รบเถิดหนออรชุน. เคียงข้างคุณคือนรา  

เขาหน้าซื่อถืออาวุธ. รอประยุทธ์ชุดนักรบ 
อรชุน.ท่านต้องรบ. ไยเลี่ยงหลบหนีปัญหา
ข้าวหายากหมากแสนแพง. ความขัดแย้งแบ่งนครา
รอศรแดงท่านแผลงมา. ปลดนราสู่เสรี  

วีรชนถูกกร่นด่า. อำมาตยาเรืองอำนาจ
มีผู้นำวิปลาส. ประเทศชาติถูกแบ่งสี
สีธงชาติราดน้ำมัน. ไฟบรรลัยกัลป์เผาปฐพี
ย่างสามขุมกฎุมพี. ครองธรณี "ซบบาทเทวา".......


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar