söndag 22 maj 2016

' สัญญาณ'ปรองดอง'เออร์เร่อ...??? การเจรจาตกลงระหว่างคู่กรณี????บนพื้นฐานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ทุกฝ่าย? เรื่องนี้ไม่เกียวกับประชาชนและประเทศชาติ?....

2ปี'คสช.' สัญญาณ'ปรองดอง'เออร์เร่อ


การ รัฐประหารและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 หนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือ สร้างกติกา ลดความขัดแย้ง และสร้างความปรองดองให้คนในชาติ จากวันนั้นถึงวันนี้ การใช้กฎหมายเข้มข้นเช่นมาตรา 44

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar