tisdag 31 maj 2016

Chaturon Chaisang.....คำว่า "รับ ไม่รับ ...." จะผิดกฎหมายอะไรในโลกนี้ได้อย่างไร?

ทำไม ใส่เสื้อมีข้อความว่า "รับ ไม่รับเป็นสิทธ์ ไม่ผิดกฎหมาย" เป็นเรื่องที่กกต.ต้องไปพิจารณาว่าผิดกฎหมายประชามติหรือไม่ ไม่เพี้ยนหนักไปหรือ ?
คำว่า "รับ ไม่รับ ...." จะผิดกฎหมายอะไรในโลกนี้ได้อย่างไร
บอกว่ารับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ผิดกฎหมายตรงไหน ก็ที่จะให้ลงประชามติไม่ได้ให้คนไปลงมติ "รับ" อย่างเดียวไม่ใช่หรือ
กฎหมายบอกให้เผยแพร่ความคิดเห็นได้ จูงใจก็ได้ จะห้ามต่อเมื่อผิดเงื่อนไข เช่น เป็นเท็จ หยาบคาย ฯลฯ ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็ย่อมเผยแพร่และจูงใจได้
คำว่า ‘ชี้นำ’ ไม่ปรากฎในกฎหมายประชามติ แต่กลับเอาคำนี้มาใช้กันส่งเดช ชาวบ้านจะไปชี้นำผู้มีอำนาจได้ยังไง ผู้มีอำนาจต่างหากควรวางตัวเป็นกลาง ไม่ชี้นำ
การที่ผู้มีอำนาจใช้อำนาจให้คุณให้โทษคนได้ไปชี้นำเรื่องทางการเมืองโดยไม่ เป็นกลาง อาจผิดกฎหมายเรื่องความไม่เป็นกลางทางการเมือง แต่กกต.ไม่สนใจ
ใส่(เสื้อ)ว่าไม่รับรัฐธรรมนูญก็ไม่ผิดครับ
เรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการลงประชามติคงเป็นเรื่องที่ต้องพูดเรียกร้องกันไปจนถึงวันลงประชามติ
ผู้มีอำนาจทั้งหลายไม่เคารพเชื่อถือหลักเสรีภาพในการแสดงความเห็น เราจึงต้องมาพูดกันในเรื่องไม่เป็นเรื่อง เช่น คนไทยจะพูดคำว่า ‘ไม่รับ’ได้หรือไม่
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน : ปลุกระดม ก. เร้าใจและยุยงให้ประชาชนลุกฮือขึ้น. แล้วใส่เสื้อหรือพูดว่าควรรับ ไม่ควรรับจะเป็นปลุกระดมได้ยังไง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน : เผยแพร่ ก. โฆษณาให้แพร่หลาย เช่น เผยแพร่ความรู้. แล้วการแจกเอกสารให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญจะผิดกฎหมายได้ไง ?
ที่กกต.และผู้มีอำนาจมักตีความกฎหมายผิดเพี้ยน จึงเหมือนไม่เข้าใจภาษาไทยและไม่เคยเปิดพจนานุกรม แนะนำให้ลองเปิดดูกันเสียบ้างInga kommentarer:

Skicka en kommentar