tisdag 24 maj 2016

ข่าวสะท้อนสังคมไทย.. ต่างกรรมต่างวาระ .ภาพ."เหยื่อ " ของสังคมภายใต้ระบอบเผด็จการทรราชราชาธิปไตย

 (กลุ่มสตรีศรีสยาม????????? เหยื่อผู้น่าสงสารกบในกะลาครอบ...)
คลิกอ่าน-'สตรีศรีสยาม' จี้สหรัฐเรียกทูตฯกลับ หลังวิจารณ์การละเมิดสิทธิในไทย
กลุ่มสตรีศรีสยาม ส่งจดหมายถึงโอบามา จี้เรียกกลับทูตฯ ระบุแสดงพฤติกรรมไร้ซึ่งมารยาททางการทูต…
'สตรีศรีสยาม' จี้สหรัฐเรียกทูตฯกลับ หลังวิจารณ์การละเมิดสิทธิในไทย

“ข้าพเจ้าต่อต้านการรัฐประหารในทางความคิดด้วยความสันติมาตลอด ในเมื่อเกิดการรัฐประหาร ณ เวลานั้น ข้าพเจ้าจึงแสดงกระทำอารยะขัดขืน…
 
สุ เทพ บอกเอาร่าง รธน.มีชัยมาดูแล้ว รู้สึกถูกใจ พอใจ ชอบใจ ยันส่วนใหญ่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของมวลมหาประชาชน ส่วนใครจะเลือกอย่างไรลงคะแนนรับไม่รับ…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar