tisdag 23 augusti 2016

ข่าวความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลคณะคสช.ม.44 ....ในวาระประชุมครม.-คสช.
ครม.ยังไม่ตอบรับข้อเสนอยูพีอาร์เลิกโทษประหาร-ม.112 ชี้ละเอียดอ่อน
ผลการพิจารณาข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมตามการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยภายใต้กระบวนการยูพีอาร์ รับไปแล้ว 181 ข้อ แต่ยังมีอีก 68 ข้อ ที่ยังพิจารณาอยู่ ส่วนการยกเลิกโทษประหารชีวิตและมาตรา 112 ยังไม่ตอบรับ เหตุเป็นประเด็นละเอียดอ่อน รวมถึงประเด็นที่จำเป็นต้องคงไว้ในบริบทปัจจุบัน เช่น การบังคับใช้คำสั่ง คสช.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar