tisdag 23 augusti 2016

ยินดีต้อนรับกับอิสรภาพได้กลับสู่อ้อมกอดพ่อแม่ญาติมิตรเพื่อนพ้องในสังคมครั้งนี้

Prachatai  
คลิกดูเพิ่ม- 2 new photos.
ศาลทหารขอนแก่นอนุญาตให้ประกันตัว 'ไผ่ ดาวดิน' มีเงื่อนไขห้ามเคลื่อนไหวการเมือง
เวลาประมาณ 16.15 น. ศาลทหารขอนแก่นมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ พร้อมเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ ห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองและทำการยุยงปลุกปั่นประชาชน หลังทนายยื่นคำร้องขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์เป็นเงิน 10,000 บาท
ก่อนหน้านนี้ทนายได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวระหว่างดำเนินคดีแต่ศาลยกคำร้อง ระบุว่า ขั้นตอนการควบคุมตัวและส่งฟ้องชอบด้วยกฎหมาย ส่วนอาการป่วยก็ได้รับการรักษาในเรือนจำ...คลิกอ่านต่อ - See More

(หมายเหตุ- "ชีวิตคือการต่อสู้" ถึงปัญญาชนคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ออกมาประท้วงบอกเตือนสติให้คนในสังคมไทยหลากหลายชนชั้นได้ตื่นตัวได้คิดมองเห็นสภาพความเป็นจริง  ในสังคมไทยที่เสื่อมโทรมสุดๆไร้อนาคต "ยุคมืด" กลายเป็นสังคมใส่เกียร์ว่าง เต็มไปด้วยสารพัดปัญหารุมเร้าทุกด้าน สังคมไร้กฎกติกา  ประเทศชาติไร้รัฐธรรมนูญปกครอง "อำนาจลอย" ตกอยู่ในมือของทหารคณะคสช.ม44.. 
ฝากคนรุ่นใหม่  จงตื่นตัวตัดสินใจเลือกอนาคตให้ตัวเองอย่างมีสติ คิดพิจารณามองปัญหาสังคมบนพื้นฐานของความเป็นจริง ด้วยเหตุและผล   ในการสร้างอนาคตปลี่ยนแปลงนำสังคมไทยออกพ้นวิกฤติเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงได้นั้น 
สิ่งสำคัญอันดับแรกในการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติทุกคน ทุกชนชั้น ทุกสาขาอาชีพ  ได้ยอมรับเข้าใจมองเห็นความเป็นจริงว่าปัญหาทั้งหมดเกิดมาจากระบอบที่ใช้ปกครองประเทศไทยมาอย่างยาวนานนั่นเอง........

ท้ายนี้ ฝากถึง 'ไผ่ ดาวดิน' ด้วยความห่วงใยโปรดรักษาหวงแหนอิสรภาพและดูแลตัวเอง ให้มีสุขภาพกายที่ดี
มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
อย่าลืมความจริงถนนการเดินทางยังอีกยาวไกล และบนถนนการเดินทางนั้นไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร  
"ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตน"  วัยที่เพิ่มขึ้น และ ประสพการณ์ที่ได้รับในชีวิตจริงจะเป็นแสงสว่างนำทาง 
ให้มีแนวคิดมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงยึดมั่นในความถูกต้องยุติธรรม การศึกษาเรียนรู้และสั่งสมหาประสพการณ์ไม่มีที่สิ้นสุด  ขอให้อดทนฝึกฝนตัวเองอย่างมีสติใช้ปัญญา  มีระเบียบมีวินัย   "ละอัตตา" มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  คิดพิจารณาด้วยเหตุและผล    รับผิดชอบช่วยเหลือตัวเองเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวม  
เรื่องที่เกิดขึ้นผ่านมานับเป็นประสพการณ์ในชีวิตจริงที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย   เป็นสิ่งที่ต้องนำมาทบทวนถอดถอนบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก   เป็นกำลังใจให้"ไผ่ ดาวดิน"อย่าได้ท้อถอย ด้วยความปราถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar