onsdag 24 augusti 2016

เอกชนจับมือรัฐ.. พัฒนาคน พัฒนาสังคม พัฒนาชาติ เพื่อความอยู่รอดร่วมกันของสังคมไทยในอนาคต


คลิกอ่าน-เอกชนจับมือรัฐ ผนึกกำลังพัฒนาชนบทไทย ดันศก.รากหญ้า“คน-การศึกษา”ปรับตัวสู่โลกใหม่


Image may contain: 1 person , text 
"วาสนา ลาทูรัส" เจ้าของผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์ "นารายา" 
“ชาว บ้านจะต้องรู้วิธีบริหารเงินและธุรกิจได้ ถ้าทำกระเป๋าก็ต้องคิดและวางแผนได้ว่าจะขายให้บริษัทเท่าไหร่ ถ้าเขาทำงานได้แล้ววันหนึ่งเขาไม่อยากขายให้เราก็ไม่ว่าอะไร จะเห็นว่าในส่วนของนารายาเป็นเพียงภาคเล็กๆ สอนพัฒนาคน นำเครื่องจักรไปให้ชาวบ้านผ่อนเพื่อใช้ ตัดผ้าไปให้เกิดความสะดวกสบายและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเข้ามาแย่งทำมาหากินที่กรุงเทพ” 

Image may contain: 1 person , suit and text
"สำหรับ ประเทศไทย ในช่วงเวลาเดียวกัน ในรอบ 60 ปี ป่าประเทศไทยหายไปครึ่งหนึ่ง การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทวีคูณ ความมั่งคั่งของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ประชากรที่ยากจน ถึงแม้มีลดลงบ้าง แต่จำนวนหัวไม่ได้ลดลง ความเหลื่อมล้ำในสังคมก็ยังไม่ได้เปลี่ยน การศึกษา เราไม่ได้ดีขึ้น เทียบกับประเทศอื่นแล้วเราถอยหลัง ที่สำคัญคือธรรมาภิบาลในสังคมถดถอยไปเยอะมาก เห็นจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น"
"วิเชียร พงศธร" กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
จากงานสัมมนาประชาชาติธุรกิจ CSR 360 องศา "...คลิกอ่านต่อ-See More

Image may contain: 1 person , text
“ผม เชิญชวนบริษัทเอกชนรายใหญ่เข้ามาถือหุ้นคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เอกชนรายใหญ่ได้แสดงสปิริตเข้าร่วม สะท้อนว่าเอกชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศไทยในการวางรูปแบบ โครงข่ายที่สามารถเผยแพร่ความรู้ การบริหารจัดการ การเข้าถึงการตลาด นี่คือตัวอย่างที่ภาคเอกชนสามารถเข้ามาช่วยเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อยกระดับ ชุมชน”
"ฐาปน สิริวัฒนภักดี" กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จากงานสัมมนาประชาชาติธุรกิจ CSR 360 องศา "ธุรกิจเพื่อสังคมบริบทใหม่ สร้างไทยให้ยั่งยืน" ที่ศู...
คลิกอ่านต่อ-See More
Image may contain: 1 person , text
"เด็ก คือกุญแจสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เด็กทุกคนเกิดมาเป็นอัจฉริยะ แต่ที่ไม่เป็นอัจฉริยะเพราะผู้ใหญ่ เด็กต้องตั้งคำถาม เรียนรู้ และลงมือทำ ถ้าเด็กตั้งคำถามผู้ใหญ่ก็อย่าไปปิดกั้น แม้คำถามนั้นจะเป็นคำถามที่โง่ที่สุดก็ตาม เด็กคนนี้มีศักยภาพเรื่องอะไร ควรดึงออกมา การที่จะเปลี่ยนแปลง ระบบการสอนต้องเปลี่ยนจากเซ็นเตอร์ความรู้ มาเป็นเซ็นเตอร์ทุกอย่าง และทำอย่างไรถึงดึงศักยภาพเด็กให้ออกมาได้ดีที่สุด การเรียนการสอนเด็กรับได้ 10-20% ที่เหลือเรียนรู้จากผู้ใหญ่ การเป็นตัวอย่างที่ด... 
คลิกอ่านต่อ-See More

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar