måndag 15 augusti 2016

Somsak Jeamteerasakul....mirror image หรือภาพสะท้อนในกระจกเงาของกันและกัน.

mirror image หรือภาพสะท้อนในกระจกเงาของกันและกัน ระหว่าง "สลิ่ม" กับ "แดงใต้ดิน" กรณีระเบิดภาคใต้

หลังๆ ผมรู้สึกมากขึ้นๆว่า พวกที่ถูกเรียกว่า "สลิ่ม" (นี่ไม่ใช่คำที่ผมชอบ แต่ใช้ในที่นี้เพียงเพื่อสื่อว่าหมายถึงคนกลุ่มไหน) กับ "แดงใต้ดิน" เหมือนเป็น mirror image หรือ "ภาพสะท้อนกระจกเงา" (ที่เหมือนกัน แต่สลับข้างกัน) ของกันและกัน อยู่หลายอย่าง
ประเด็นสำคัญที่ผมเคยยกตัวอย่างไป คือ "ด่าทักษิณโดยไม่แคร์ข้อมูลเหตุผล ไม่แตะเจ้า" กับ "ด่าเจ้าโดยไม่แคร์ข้อมูลเหตุผล ไม่แตะทักษิณ"
นี่เป็นตัวอย่างล่าสุด กรณีระเบิดภาคใต้
"คุณพี่สุรชัย" ของผม พูดในคลิปล่าสุด ดังนี้
"... การผ่าน [ประชามติรัฐธรรมนูญ] เราได้ผลทางยุทธศาสตร์ เราไม่ได้เสียครับ ถ้าไม่ผ่านน่ะสิ เราเสีย เพราะไม่ผ่าน มันเข้าทางอำมาตย์...." (นาทีที่ 6:23)
อันนี้เลอะเทอะจนแทบไม่รู้จะพูดอะไร ได้แต่ส่ายหัว แม้ผมจะตั้งข้อสงสัยกับยุทธวิธีโหวตโนบางประเด็น แต่ผมไม่เคยสงสัยว่า ถ้าโนชนะ จะเป็นผลดีต่อ "เรา" แน่ๆ (ไม่ใช่ว่าถ้าโนชนะแล้ว "เราเสีย เข้าทางอำมาตย์") อันนี้มันสะท้อนว่าการ "มโน" เรื่อง "ขั้วอำมาตย์" ของสุรชัย นำไปสู่การวินิจฉัยเลอะเทอะได้อย่างไร (คือมันไมใช่อะไรที่ "ไม่เป็นพิษเป็นภัย" จริงๆคือ มันเป็นการมึนชามวลชน ทำให้หลงทิศผิดทาง)
"....หลังจากประชามติผ่านวันที่ 7 สิงหา คืนวันที่ 8 มีการประชุมเครียดกันในวังสระปทุม... คงประชุมกันเรื่อง เมื่อแผนยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง [ทำให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่าน] ไม่สำเร็จแล้ว ต้องใช้แผนยุทธศาสตร์ที่สอง [ระเบิด]...." (นาทีที่ 30:28)
อันนี้ ก็ลองเปรียบเทียบกับการ "มโน" ของฝ่าย คสช และ "สลิ่ม" ทีว่าระเบิดครั้งนี้เป็นทักษิณเสื้อแดงทำ กรณีนี้ ก็ "มโน" ว่า เป็นฝีมือ "วังสระปทุม" หรือ "ขั้วอำมาตย์" คือ ขั้วของ ในหลวง-พระเทพ-เปรม ฯลฯ
อย่างทีเขียนไปข้างต้น ระดับการไม่มีข้อมูลหลักฐานเลย หรือไม่มีเหตุผลรองรับ แต่เชื่อเป็นตุเป็นตะ มันมีลักษณะเป็น mirror image หรือภาพสะท้อนในกระจกของกันและกันจริงๆ


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar