tisdag 30 augusti 2016

ปฎิรูปการศึกษา.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจิตสำนึก มีวุฒิภาวะรับผิดชอบ มาทำงานรับใช้ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม..

ผู้ว่าฯ ตะลึง จู่ๆหมอเปรมนั่งไหว้สื่อต่อหน้าต่อตา เจ้าตัวโพสต์ ทำเพราะกลัวถูกคุกคาม
http://www.matichon.co.th/news/268131(หมายเหตุ-  เรื่องราวความจริงที่สะท้อนภาพสังคมไทยหลากหลายชนชั้น...สังคมที่กำลังวิปริตเสื่อมโทรมสุดๆเต็มไปด้วยสารพัดปัญหา...ที่มาจากระบอบการปกครองที่ล้มเหลว...
สังคมจะขับเคลื่อนพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้นั้น   ต้องอาศัยคนที่มีคุณภาพ  มีจิตสำนึก  มีวุฒิภาวะรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  มีความคิดสร้างสรรค์ก้าวหน้าเข้ากับยุคสมัย   ยอมรับปรับเปลี่ยนแนวคิดค่านิยมผิดๆ..ที่ถูกครอบงำสั่งสอนมานาน  เปิดตาเปิดใจจากโลกส่วนตัวที่จำกัดคับแคบ ออกมาสัมผัสยอมรับปัญหาความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  ที่กำลังป่วยหนักต้องการความช่วยเหลือ...จากทรัพยากรมนุษย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มคุณภาพ มีวุฒิภาวะ มาทำงานขับเคลื่อนนำสังคมไทยให้หลุดพ้นออกจากวิกฤติอันเลวร้ายครั้งนี้ไปด้วยกัน.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar