fredag 26 augusti 2016

ดั่งเหล้าจาง....

ขุนเขาบอก:

ดั่งเหล้าจาง....

เขาคุกคาม สยามยั้ง ดั่งขี้ข้า
สยามลา กันครานี้ ไม่มีหวัง
สยามรัฐ ปฎิวัติ. จัดกำลัง
สยามยั้ง. ไว้เพียงนี้. ซูสีไทเฮา

สยามโศก. ปกครองผ่าน. ม่านไม้ไผ่
เสรีไซร้. ไม่มีเหลือ เอื้อแต่เขา
พ่อยันลูก ลูกยันเหลน เข่นฆ่าเรา
สยามเร้า. สู่นรก ยกกำลัง

สยามทรุด ฉุดไม่อยู่  คู่สยาม
คนประนาม. สยามโอ่ คนโอหัง
ครองสยาม. ตามอีไอ้  ใช้กำลัง
สยามพัง. ยั้งคนไว้ ใต้บาทา

คนองเดช. เปรตสยาม. นามสมสมุติ
ชอบประยุทธ(รบ). ขุดเรื่องเก่า. เล่าปัญหา
ขึ่งขังโกรธ. โทษว่าเขา. เบาปัญญา
สยามลา. เพียงว่าเปตร. หาเหตุคน

ต้องคำสาบ. หยาบคำหยาม. สยามเอ๋ย
ไฉนเลย. ถูกย่ำยี. ทวีผล
ไฉนเหยียด เกลียดนรา ประชาชน
ไฉนโดน  ปล้นซ้ำซาก. ดั่งหมากวาง


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar