onsdag 17 augusti 2016

ที่นี่ประเทศไทย....อ่านคิดติดตามข่าวก้าวทันสถานการณ์บ้านเมืองอย่างมีสติ ใช้ปัญญาในการเสพข่าวคิดพิจารณาก่อนเชื่อจะได้เข้าใจไม่สับสนหลงทางเข้าไปติดกับวังวนตกเป็นแพะบูชายันต์"วงจรอุบาทว์"กระหายช่วงชิงอำนาจของทุกฝ่ายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา...

หาก ไม่ย้อนกลับไป “สำรวจ” และ “ศึกษา” ฐานข้อมูลใหญ่หลังสถานการณ์วางเพลิง วางระเบิด 17 จุด 7 จังหวัด จะไม่”เข้าใจ”ตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง…

ความ คืบหน้าเหตุระเบิดหลายจุดใน7จังหวัดภาคใต้ ช่วงวันที่ 10-12สิงหาคม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ32ราย นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม…

ทักษิณมอบขัตติยาแจ้งปอท. ดำเนินคดี 'อาทิตย์ อุไรรัตน์-สื่อออนไลน์' ฐานหมิ่นประมาท…


(หมายเหตุ-ฝากให้คิด  "วงจรอุบาท์" ของการช่วงชิงอำนาจในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  
นับจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากปี๒๔๗๕ - ปี๒๕๕๙ นับเวลาร่วม ๘๔ ปี (หนึ่งชั่วชีวิตคน) 
๘๔ปี หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ประเทศไทยและประชาชนไทยไม่เคยได้สัมผัสประชาธิปไตยที่แท้จริง 
ถามเพราะอะไร?ใครคือผู้มีอำนาจผูกขาดการชี้นำประเทศไทย? 
ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข? (ระบอบอำมาตย์เผด็จการทรราชราชาธิปไตยหรือระบอบภูมิพล)
๗๐ปี  ภายใต้ยุคสมัยของกษัตริย์ไทยรัชกาลที่๙ 
"ประชาธิปไตย"ได้ถูกฆ่าตัดตอนทำลายลงด้วยการทำรัฐประหารโดยกองทัพของพระราชาครั้งแล้วครั้งเล่า   ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๒๒ พ.ค.๕๗  ที่มาของรัฐบาลทหารคณะคสช.
การแย่งชิงอำนาจของทุกฝ่ายทุกครั้งบอกทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนไทย?(ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่จริง)ที่ผ่านมาทุกฝ่ายทำเพื่อปกป้องอำนาจผลประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่เพื่อประชาชน
ผลจากการช่วงชิงอำนาจทุกครั้งประเทศชาติถูกทำลาย ประชาชนผู้บริสุทธ์ต้องตกเป็น"เหยื่อ"ได้ความเดือดร้อนสูญเสีย ถูกกล่าวหา ถูกจับกุมคุมขัง  ถูกทำร้ายบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก(ครั้งล่าสุดใจกลางเมืองหลวง ใครรับผิดชอบครอบครัวพวกเขา?)
ทุกฝ่ายควรหยุดเอาประชาชนมาใช้เป็นเครื่องต่อรองในการช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์ของตนเอง
ประชาชนไทยควรคิดพิจารณาทบทวนดู...กลุ่มชนชั้นใดครอบครัวใดที่ผูกขาดมีอำนาจอิทธิพลชี้นำเหนือรัฐควบคุมทาง เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   ดำรงชีวิตเสวยสุขอยู่บนความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนไทย.... วันเวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามยุคสมัย  แต่ผู้ผูกขาดชี้นำไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
"ยุคไฮเทคโนโลยี่"  โลกไร้พรอมแดนการสื่อสารที่ทันสมัยคนไทยมีการตื่นตัว  พัฒนาปรับเลี่ยนตัวเองติดตามข่าวสาร  รับรู้ความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง  รู้จักคิดสามารถแยกแยะเข้าใจถึงที่มาที่ไปสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาความวุ่นวาย  ไม่หลงทางตกเข้าไปเป็นเหยื่อล่อไปตายเพื่อคนอื่นอีกต่อไป
ดังนั้นใคร?ฝ่ายไหน? ถ้าอยากได้ความรักความศรัทธา  อยากได้เสียงสนับสนุนยอมรับจากประชาชนไทย  
ทุกฝ่ายต้องพิสูจน์ตัวเองเลิกเห็แก่ตัว   มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์  พัฒนาแนวคิด  มีความจริงใจ  มีจิตสำนึกทำงานบนพื้นฐานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนใหญ่  
นำประเทศไทยนำประชาชนไทยก้าวพ้นออกจากวิกฤติอันเลวร้ายครั้งนี้ไปด้วยกัน  ร่วมมือกันพัฒเปลี่ยนแปลงสังคมไทยก้าวตามสมัยเข้าสู่ยุคใหม่ สังคมในระบอบประชาธิไตยที่แท้จริง  
อย่าลืมการสร้างสังคมจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จได้นั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจสมานสามัคคีกันจากคนในสังคมเท่านั้น    
ท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนไทยทุกคนจงมีสติเกิดปัญญานำพาตัวเองและประเทศชาติออกพ้นวิกฤติครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี...... ด้วยความปราถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar