söndag 6 september 2015

ข่าว BBC Thai | ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนน 135 ต่อ 105 และงดออกเสียง 7 เสียง ...

ข่าว-บีบีซีไทย - BBC Thai |
ร่างรัฐธรรมนูญภายในที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หลังการลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนน 135 ต่อ 105 และงดออกเสียง 7 เสียง
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar