torsdag 10 september 2015

Chaturon Chaisang


เสรีภาพพิชัย นริพทะพันธุ์ : เสรีภาพประชาชน
การจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของคนๆหนึ่ง ความจริงก็คือ การจำกัดเสรีภาพของคนทั้งหลายในสังคม จำกัดทั้งเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลความคิดเห็น
ที่ผ่านมาคุณพิชัยเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างมาก การวิจารณ์นโยบายและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นตามหลักวิชาการและหลักการบริหาร
...
หลายๆเรื่องพิสูจน์แล้วด้วยซ้ำว่าคุณพิชัยพูดไว้ถูกต้อง ถ้าทำตามคุณพิชัยเสียแต่เนิ่นๆก็คงลดความเสียหายไปได้ไม่น้อย แต่ก็น่าเสียดายไม่ฟังกัน
การจำกัดอิสรภาพคุณพิชัยเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลไม่ต้องการฟังความเห็นต่าง และไม่ต้องการให้ประชาชนรับรู้ความเห็นที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งผลเสีย
ถ้าผู้บริหารประเทศเลือกที่จะฟังแต่ความเห็นที่ตรงกับตนเองเพียงอย่างเดียวแล้ว ผู้ใกล้ชิดก็จะไม่กล้าทักท้วง ก็จะเข้ารกเข้าพงไปด้วยกัน
การปิดกั้นความเห็นต่างยังจะกระทบความน่าเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจ ต่อนโยบายและการแก้ปัญหาด้วย เพราะข้อมูลที่ให้โดยรัฐฝ่ายเดียวไม่น่าเชื่อถือ
อีกอย่างหนึ่ง เราเพิ่งผ่านการที่ร่างรัฐธรรมนูญถูกคว่ำไปหยกๆ เนื่องจากกระบวนการร่างไม่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น จะร่างใหม่ย่อมต้องเปิดกว้าง
6464 เป็นเวลานานมากและอาจยืดออกไปได้อย่างไม่มีกำหนดแน่นอน ประเทศยังจะเผชิญปัญหาอีกมาก การไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายเป็นอันตราย
น่าเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองอย่างยิ่ง
.............
‪#พิชัย‬ นริพทะพันธุ์ ‪#‎ ความเห็นต่าง‬ ‪#‎ จำกัดเสรีภาพ‬
 
คลิกอ่าน-Visa mer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar