tisdag 8 september 2015

ขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวีย ขอสนับสนุนการประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชน Las Vegas, ครั้งที่ 1 และสนับสนุนแนวทางการต่อสู้ตามข้อเสนอของ อ.สุรชัย แซ่ด่าน จักรภพ เพ็ญแข และ ชูพงศ์ ถี่ถ้วน...

การประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชน Las Vegas, ครั้งที่ 1

สมัชชาประชาชนฯ ลาสเวกัส 06Sep2015 อ. สุรชัย แซ่ด่าน
คลิก-YouTube https://t.co/rkb5X8MSpw 

จักรภพ ที่ประชุมสมัชชาเสรีไทยในสหรัฐฯ
คลิก-YouTube https://t.co/FfmYPIxSuG
mp3 http://t.co/sY1Ht4K2Gg
สมัชชาประชาชนฯ ลาสเวกัส 06Sep2015อ.ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ
คลิกอ่าน-https://www.youtube.com/watch?v=WtmyMG7Llmc


ขบวนการประชาธิปไตยในสแกนดิเนเวีย

ขบวนการประชาธิปไตยในสแกนดิเนเวีย คือกลุ่มของชาวไทยในต่างแดนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมที่มี ความห่วงใยกับประเทศชาติบ้านเมือง เราจึงรวมตัวกันจัดตั้งขบวนการประชาธิปไตยขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติของ ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยการโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบกษัตริย์เผด็จการ

การปกครองในเมืองไทยเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุด กษัตริย์ใช้อำนาจในการปกครองโดยผ่านฝ่ายนิติบัญัติ คือรัฐสภา ฝ่ายบริหารคือรัฐบาล และฝ่ายตุลาการ คือศาลและเป็นจอมทัพของสามเหล่าทัพมีอำนาจแต่งตั้งยศให้แก่นายทหารตำรวจข้า ราชการพลเรือนชั้นสูงในทุกๆหน่วยงานราชการ


กษัตริย์เป็นนายทุนที่ใหญ่ทีสุดในเมืองไทยผูกขาดระบบเศรษฐกิจการค้าทุกอย่าง ไว้ในมือโดยอาศัยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือขูดรีด ประเทศชาติและประชาชนจนกลายเป็นบุคคลที่รำรวยที่สุดในโลก

ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยปัจจุบันเป็นการปกครองที่เลวทรามที่สุดในประวัติ ศาสตร์ไทยหลังจากการปฏิวัติ ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยถูกฆ่าตายอย่างป่าเถื่อนมาครั้งแล้ว ครั้งเล่าตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  และปี๒๕๓๕  และ ปี ๒๕๕๒ มาจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน  และ ๑๙ พฤษภา ๒๕๕๓ เป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมอำมหิตที่สุด

ต่อมากฎหมายหมิ่นมาตรา ๑๑๒ ได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับทำการข่มขู่จับกุมประชาชนผู้ต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตยอย่างป่าเถื่อน อยู่ในเวลานี้

เรากลุ่มคนไทยในเดนมาร์ค นอรเวย์ สวีเดน และฟินแลนด์จึงร่วมกันต่อสู้เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปกครองระบอบราชา ธิปไตยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ โดยอำนาจสุงสุดมาจากปวงชน และปวงชนเป็นผู้ใช้อำนาจนั้น

ขบวนการเพื่อประชาธิปไตยในสแกนดิเนเวีย


๑ พฤษภา ๒๕๕๔ 


Thai Democratic Movement in Scandinavia
 

The Thai Democratic Movement in Scandinavia is a group of Thai patriotic people living abroad who struggle for democracy and justice for their beloved country. We are therefore gathering together to found the Thai Democratic Movement in Scandinavia, with the purpose of supporting the Thai Revolution Movement for democracy to overthrow the absolute monarchy - the king's dictatorship in Thailand.
 

The government system in Thailand is an absolute monarchy where the king enjoys absolute power over the country, and exercises his power through the executive, legislative.and judicial bodies. He is also the Commander in Chief of the military, navy and airforce. The King has the power to appoint all high ranking officials, including army and police. 
He is the biggest capitalist in Thailand and has monopolised large sections of the whole economy and commercial system by using the Crown's Properties office as an instrument to exploit the country and the people for his own benefit and as such, he has become one of the richest persons in the world.
The absolute monarchy in Thailand is of the worst kind Thailand has ever had since the revolution in 1932. The Thai people who struggled for freedom and democracy were brutally killed successively one after the other, e.g. on 14 October 1975, 6 October 1978, in 1986 and 2009, as well as on 10 April and
19 May 2010 when over 90 people were killed and over 2000 were wounded.

 

The lèse majesté law paragraph 112 is now widely used to suppress and jail people who are fighting for freedom and democracy.
We are the Thai people in Denmark, Norway, Sweden and Finland, organising the struggle to abolish the absolute monarchy in Thailand and to establish fully democracy in a country where the power should come from the entire people and the people's power should be exercised through an elected Government.

 

Thai Democratic Movement in Scandinavia
       

 1 May 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar