torsdag 5 maj 2016

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่งหัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 ตั้งกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นทั่วประเทศหากมีการยุบสภา


ใช้ ม.44 ตั้งกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นทั่วประเทศหากมีการยุบสภา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่งหัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 สั่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นทั่วประเทศ กรณีมีการยุบสภา พร้อมให้มหาดไทยคุมทั้งหมด

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar