onsdag 3 augusti 2016

Watana Muangsook...."ถ้าดีทำไมมีแต่คนค้าน"


Watana Muangsook
"ถ้าดีทำไมมีแต่คนค้าน"
ตอนแรกที่ผมออกมาคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ ผมถูกควบคุมตัวไปปรับทัศนคติหลายครั้งและยังถูกใส่ร้ายด้วยวาทกรรมว่าเป็น เพราะนักการเมืองเสียประโยชน์ หรือนักการเมืองกลัวยาแรง ทั้งที่จริงแล้วนักการเมืองที่ออกมาคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวนไม่กี่คน เท่านั้น แต่คนที่ออกคัดค้านมากกว่านักการเมืองกลับเป็นนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผมจึงขอตั้งคำถามไปยังฝ่ายที่เห็นชอบว่า เหตุใดพลังที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในทางการเมืองทั้งยังเป็นผู้ทรง...คลิก-ดูเพิ่มเติม 


"ช่วยปราบตัวเองให้เห็นก่อน"
หัวหน้าเผด็จการอวดอ้างว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับปราบโกง สมุนบริวารนำไปขยายผลปั้นน้ำเป็นตัวเป็นตุเป็นตะว่าจะทำให้นักการเมืองขี้ โกงถูกประหารชีวิต ถูกยึดทรัพย์จำคุก มีคดีถูกห้ามออกนอกประเทศ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นการโกหกเพราะไม่มีในร่างรัฐธรรมนูญเลย แต่ที่มีแน่ๆ คือมาตรา 279 ที่ล้างผิดให้กับ คสช. และสมุนบริวารทั้งหมด ซึ่งรวมถึงคดีการทุจริตขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือ อผศ. ที่ร่วมกับ คสช. โกงชาติโดยการเห็นชอบให้ อผศ. ได้สิทธิพิเศษได้งานจากรัฐโ..
.คลิกดูเพิ่ม-See More

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar