söndag 13 september 2015

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาประทับ ณ รพ.ศิริราช ฉบับที่ 16

 13 ก.ย. 2558 เวลา 21:28:38 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์


ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช และเมื่อวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2558 มีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ข้างขวาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย คณะแพทย์ฯ ได้ถวายออกซิเจนถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิต และพระอาการดีขึ้นเป็นลำดับ ดังแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 15
 
เมื่อวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรอท (ไข้) สูงขึ้นอีก ร่วมกับมีระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลง ความดันพระโลหิตปรกติ พระชีพจรมีอัตราเร็วขึ้นเล็กน้อย ผลการตรวจพระโลหิตพบมีลักษณะการติดเชื้อขึ้นอีก ผลตรวจเอกซเรย์พระอุระ (อก) พบมีการอักเสบพระปัปผาสะ (ปอด) ข้างซ้ายส่วนล่าง ผลการเพาะเชื้อจากพระเขฬะ (น้ำลาย) ของหลอดพระวาโย (หลอดลม) ด้านขวา เมื่อวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2558 พบเชื้อแบคทีเรียหลายประเภท บ่งชี้สาเหตุการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ทั้งข้างขวาและข้างซ้าย น่าจะเกิดจากการสำลัก (Aspirated pneumonitis) คณะแพทย์ฯ ได้ปรับพระโอสถปฏิชีวนะและถวายพระกระยาหารทางหลอดพระโลหิต ถวายออกซิเจนเพื่อให้ระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ร่วมกับการถวายกายภาพบำบัดเพื่อช่วยขยายพระปัปผาสะ (ปอด) และขับพระเขฬะ (น้ำลาย)


ขณะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงมีพระปรอท (ไข้) ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ เสวยพระสุธารส (น้ำ) ได้บ้าง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
13 กันยายน พุทธศักราช 2558

มติชนออนไลน์
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับที่ 16Inga kommentarer:

Skicka en kommentar