tisdag 1 september 2015

.๓ บลา : การ์ตูนเซีย สร้างยักษ์คู่บ้านคู่เมืองตัวใหม่... คสช. คปป.

การ์ตูนเซีย อังคาร 1/9/58 สร้างยักษ์คู่บ้านคู่เมืองตัวใหม่...รัฐธรรมนูญ ไม่เต็มใบ ใครพูดวะ 
แล้วยังจะ ไล่ขู่เข็ญ ให้เป็นแผล 
อยากกดขี่ คนไทย เลยไม่แคร์ 
ยิ่งกว่าแย่ ยังบังคับ ให้รับมัน


ประชาชน แบนติดดิน สิ้นสงสัย 
คสช.สร้างยักษ์ใหม่ ไว้เหยียบหยัน  
หวังคู่บ้าน คู่เมืองไทย ไปนิรันดร์ 
พวกโง่นั้น ก็โง่ต่อ บอกพอใจ..


ยิงกว่ามุด ใต้กะลา พาดิ่งเหว 
ดีกับเลว คิดไม่ออก บอกรับไหว 
บทสรุป ต้องชีช้ำ กรรมคนไทย 
ทนต่อไป ให้นานโข #เสือกโง่เอง...


๓ บลา
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar