måndag 7 september 2015

ตอนต่อไป 6-4-6-4 = 20 สูตรใหม่จากคนหน้าเดิม vs สูตร ปฎิเสธ+ไม่ยอมรับ ระบอบเผด็จการจากประชาชนไทยผู้เดือดร้อนทั้งประเทศ...


matichononline
matichononlines foto.
คลิกฟัง-http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1441597936
อยู่ประเทศไทย ชั่วโมงนี้ ต้องรู้จักสูตร
6:4:6:4 เท่ากับ 20
ถ้ายังไม่รู้ว่าคือ อะไร ? ฟัง ดร.วิษณุ เครืองาม จากคลิปนี้


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar