måndag 7 september 2015

เกมส์ต่อไป จะได้ไม่หลงทาง..ฝากถึงพี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติทุกท่าน ถนนมีหลายสายแต่จุดหมายเดียวกัน เลือกเดินตามสภาพความพร้อม ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของแต่ละคน ทำด้วยจิตสำนึกไม่มีใครบังคับ ก้าวเดินอย่างมีมีสติบนพื้นฐานตามสภาพการของบ้านเมือง โดยไม่ให้กระทบกระเทือนกับการดำเนินชีวิตประจำวันและครอบครัว เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือร่วมกันหาทางปลดปล่อยตัวเองและประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสังคมทาสออกเป็นไท จากอำนาจการปกครองของระบอบเผด็จการทรราชราชาธิปไตย..Inga kommentarer:

Skicka en kommentar