söndag 13 september 2015

ติดตามข่าว ก้าวทันสถานการณ์ อ่านอย่างมีสติคิดก่อนเชื่อ ในโลกไซเบอร์การทำสงครามจิตวิทยาปล่อยข่าวทำลายซึ่งกันและกัน เพื่อแย่งมวลชนทำให้ประชาชนสับสนไม่เข้าใจ..

มติชนออนไลน์
matichononline


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar