tisdag 1 september 2015

ข่าวในพระราชสำนัก...ในหลวงเสด็จฯร้านโกลเด้นเพลส-ทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา


ชมคลิปในหลวงเสด็จฯร้านโกลเด้นเพลส-ทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา


วันที่ 1 กันยายน เวลา 17.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพักตร์สดใส ทรงฉลองพระองค์ พระสนับเพลา
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประทับรถพระที่นั่งไปยังร้านโกลเด้นเพลส ชั้นบี โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์ ตลอดเส้นทางมีประชาชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยความปลื้มปิติยินดีที่ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง


   
ในการนี้ทรงเยี่ยมชม และทอดพระเนตรสินค้าภายในร้านโกลเด้นเพลส สาขาที่ 10 ทรงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงดอยคำ ผักจากกลุ่มแม่บ้านเกษตร และจากโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษ อาทิ แอปเปิ้ล กีวี แอปเปิ้ลไซเดอร์ อินทผาลัมอบแห้ง ไอศกรีม เป็นต้น โดยใช้เวลาในการทอดพระเนตรประมาณ 13 นาที
       ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินยังชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์ ณ สถาบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทรงประทับหน้ามุขของห้องโถงรับรองติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar